Національна академія наук України. Анотований каталог книжкових видань 2019 року

Національна академія наук України. Анотований каталог книжкових видань 2019 року [Текст] / НАНУ ; упоряд. М. В. Язвинська ; упоряд., . Ю. В. Діденко. — Київ : Академперіодика, 2020. — 364 с.