Kharkiv Technological Institute in the chronicle of the most important facts and events of Kharkiv and Kharkiv Governorate (1916)

GENERAL INFO. ECONOMY. POLICY
Харківська губернія, за адміністративним поділом, складалася з губернського міста і 11 повітів, 43 станів, 71 земської дільниці та 254 волостей.
У губернії налічувалося 3 млн. 452 тис. мешканців або 69,5 душ на одну квадратну версту площі. Міського населення — 543 тис. 700 або 15,7%, сільського — 2 млн. 908 тис. 300 мешканців або 84,3%.
Харків займав площу в 49 кв. верст і налічував понад 300 тис. мешканців, з них — 37 тис. біженців. За кількістю населення Харків поступався серед українських міст Києву та Одесі, серед російських міст — Петрограду та Москві.
Краснокутськ, відповідно до постанови Ради міністрів, набув статусу міста.
У губернії, за розпорядженням Міністерства внутрішніх справ, був продовжений стан надзвичайної охорони зі збереженням прав головного начальника щодо губернатора Миколи Леонідовича Оболенського.
Міністерство промисловості і торгівлі ухвалило ряд постанов, що стосуються металургійної, гірничозаводської, паливної, хімічної, шкіряної, текстильної, фармацевтичної, харчової, винокурної промисловості та торгівлі. У них було встановлено, у зв'язку з воєнним часом, обмеження та надано рекомендації щодо виготовлення, продажу, експорту, а також прейскуранти твердих цін (такси) на продукцію промисловості та сільського господарства.
Головний начальник губернії губернатор М. Л. Оболенський підписав обов'язкову постанову про заборону вживання німецької, угорської та турецької мов у державних та громадських установах, а також у публічних виступах і в рекламах торговельних марок.
У губернії запроваджено військову цензуру в повному обсязі.
У роботі Харківського губернського комітету Всеросійського Земського союзу брали участь викладачі ХТІ: Олександр Митрофанович Соломко — начальник механічних майстерень з виготовлення спорядження для діючої армії на час військових дій, Олександр Володимирович Терещенко — голова Комісії з прийому предметів військового спорядження, Елій Миколайович Борисенко — старший інженер відділу військового спорядження.
Було засновано Харківське губернське відділення Всеросійського комітету з надання допомоги постраждалим від військових дій (біженцям).
Створено Харківський міський відділ з влаштування біженців, який організував табори для біженців і притулок-школу для сиріт та безпритульних дітей біженців.
У Харкові діяли: Бюро праці, засноване Комітетом Всеросійського союзу міст, яке надавало допомогу біженцям незалежно від віросповідання та національності; три бюро з працевлаштування для поляків, євреїв та латишів.
Було відкрито: Бюро праці при Харківському військово-промисловому комітеті; Бюро довідок для студентів, які були покликані до війська при Харківському товаристві допомоги бідним та незаможним студентам.
Французький уряд нагородив воєнним хрестом із золотою медаллю за зразкову хоробрість харківців-французів Рафаеля та Андрія Фолліо (Follo), поранених під Верденом під час атаки на форт Дуомон.
За рік, тільки ПЗ, доставлено до Харкова полонених австро-германців: один генерал, 11 полковників, 215 офіцерів і 70272 нижчих чинів. Частина з них розміщувалася в Харкові, решта — в губернії.
Харків відвідала міжнародна делегація Товариства Червоного хреста у складі представників Росії, США, Данії та Німеччини. Було оглянуто табори військовополонених, зведені 82-й та 83-й евакуаційні шпиталі, в яких знаходилися на лікуванні полонені хворі та поранені нижчі чини австро-германської армії. Також делегація відвідала повіти губернії, в яких розташовувались військовополонені.
Було скликано Нараду представників місцевих комітетів із забезпечення армії Всеросійського земського й Міського союзів Харківського району. Серед учасників наради — викладачі ХТІ С. М. Ігумнов, М. Г Малішевський, С. С. Жилкін, Д. І. Багалій, О. М. Анциферов та ін.
Надано чинності «Положенню про страхування в державних ощадних касах».
У Харкові діяли різні товариства, в т. ч.: 2 кредитних, 17 ощадно-позичкових, 18 професійних, 5 торговельних, 4 сільськогосподарських, 21 взаємодопомоги, 13 просвітніх, 1 релігійне, 7 медичних, 21 піклувальне про учнів, 23 спеціальних та 32 благодійних.
Була відкрита Харківська державна центральна ощадна каса, яка разом з інспекцією Державних ощадних кас Харківського району зі страхових операцій розташувалася у власному приміщенні, в будинку №4 на Миколаївській площі (нині Площа Конституції). Виконуючий обов'язки директора — А. В. Дворжецький-Богданович.
У Харкові була заснована «Жіноча трудова спілка».
Затверджено статути: Харківського товариства для надання допомоги малоросійському населенню, постраждалому від військових дій; Харківського латиського громадського зібрання; Харківського Сербсько-Чорногорського Комітету.
У Харкові діяли представники консульств Франції, Персії, Бельгії, Великобританії та Швеції.
Вовчанське міське громадське управління присвоїло голові Вовчанської земської управи, дійсному статському раднику Василю Григоровичу Колокольцову звання почесного громадянина міста Вовчанська.
У Харкові відкрито відділення Російського Торговельно-промислового банку.
У губернії відбулося за рік 92 економічних та політичних страйки, в яких взяли участь близько 100 тис. осіб. Економічні вимоги — підвищення заробітної плати з 25 до 100 %, поліпшення умов праці; політичні — звільнення раніше заарештованих учасників страйків.
Трамвайні службовці Харкова, як лінійні, так і управлінські, висунули перед Міською управою вимогу щодо збільшення розміру їхнього грошового утримання у зв'язку з індексацією цін.
Харківське міське з військової повинності присутствіє оголосило мобілізацію ратників 1-го та 2-го розрядів, студентів вишів різного віку, за винятком студентів, що належали до військового козачого стану 1895, 1896, 1897 року народження. Для дипломників — відстрочення від призову. Понад тисячу студентів було покликано до війська.
Проводи до армії перших мобілізованих студентів ХТІ перетворилися на масову демонстрацію з антивоєнними гаслами.
Було надруковано перший номер щотижневого суспільно-кооперативного та літературного журналу «Кооперативное слово» — друкарський орган Правління Харківської спілки установ дрібного кредиту. Редактор — Д. І. Гасенко.
 
LIVING STANDARD AND PRICES
FACTORY INDUSTRY
AGRICULTURE AND COTTAGE INDUSTRY
CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS
PUBLIC UTILITIES AND TRADE
SCIENCE AND TECHNOLOGY NEWS
EDUCATION. RELIGION. HEALTHCARE
CULTURE. ART. SPORT
PERSONALITIES
 

Literature:

  • Отчет о состоянии [Харьковского технологического] института за 1916 г. — ГАХО, Ф. Р-1682. — Опись 2. — Д. 1.
  • Торгово-промышленный мир России : ил. ежегодник : литературно-экономический, финансовый, торгово-промышленный и статистический обзор. Год войны. Ч. 2: / Под ред. Е. В. Михальского. — Петроград : Е. В. Михальский, 1916. — С. 45.
  • Харьковские губернские ведомости : офиц. газета Харьк. губ. правления. — 1916. — Янв. – дек.
  • Харьковский календарь на 1917 г. : год сорок пятый / Харьк. губ. статист. ком. — Харьков, 1916. — 120, 148 с.
  • Южный край: ежедневная политическая и литературная газета. — 1916 г. Янв.– сент.
  • Харьковские старости: 1916 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.starosti.com.ua

 

Матеріал підготували: Л. П. Семененко, директор НТБ НТУ "ХПІ", Павлова Г. В., завідувач відділу рідкісних книг