Шаронова Наталія Валеріївна

Народилася 23 лютого 1953 року в місті Гребінка Полтавської області.
У 1975 році закінчила факультет обчислювальної техніки Харківського інституту радіоелектроніки за спеціальністю прикладна математика.
Прикладна математика; інженер-математик.
Академічне звання та рік отримання:
1984 рік — кандидат технічних наук,
1994 рік — доктор технічних наук.
Фах та рід діяльності:
Математичні основи лінгвістики; штучний інтелект: лінгвістичні проблеми; інтелектуальні системи, математичне моделювання; інтелектуальні інформаційні технології; наукове консультування докторантів; керівництво роботами аспірантів.
Працювала молодшим, старшим, провідним науковим співробітником, завідувачем лабораторією штучного інтелекту ХІРЕ (1975-1994).
Професор кафедри інформатики Харківського державного інституту культури (1994-1996).
Проректор з НДР Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» (1996-2003).
Професор кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами, професор кафедри автоматизованих систем управління НТУ «ХПІ» (2003-2007).
З лютого 2007 р. завідує кафедрою інтелектуальних комп'ютерних систем, професор.
Все життя займається наукою. У 1984 році захистила кандидатську дисертацію з математичного моделювання закономірностей природної мови. Науковий керівник - професор Бондаренко М. Ф.
У 1994 році захистила докторську дисертацію «Компараторна ідентифікація лінгвістичних об'єктів» за спеціальністю 05.25.05 - «Інформаційні системи і процеси». Науковим консультантом був професор Шабанов-Кушнаренко Юрій Петрович, якого вважає Учителем протягом усього життя.
Під керівництвом Н. В. Шаронової захищено 17 кандидатських дисертацій. Н. В. Шаронова є науковим консультантом трьох докторських досліджень. Протягом багатьох років вона є членом спеціалізованих докторських рад із захисту дисертацій, регулярно виступає в ролі офіційного опонента.
З 2003 року в НТУ ХПІ веде активну науково-педагогічну діяльність. При її активній участі відкрито спеціальності «Психологія», «Адміністративний менеджмент», «Педагогіка вищої школи», «Прикладна лінгвістика».
У 2007 році завдяки старанням Наталії Валеріївни в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» була відкрита нова кафедра, яка носить назву «Інтелектуальні комп'ютерні системи».
Загальна кількість наукових робіт перевищує 190. Є автором понад 150 наукових статей, 8 навчальних посібників, з них 2 з грифом Міністерства освіти і науки України, 7 навчально-методичних видань, 6 монографій. Підготовлено кілька авторських курсів, серед яких: «Машинний переклад», «Ділові навички», «Організаційна поведінка», «Математичні моделі систем, що розвиваються», «Математичні методи дослідження операцій», «Моделювання систем», «Математичні основи лінгвістики» та ін.
Бере активну участь в організації та проведенні наукових конференцій, семінарів, виставок, в т.ч. міжнародних.
З 1993 року по 2001 рік була обрана Президентом Асоціації сучасних інформаційно-бібліотечних технологій (АСІБТ), членом Правління АСІБТ, активно працює над розвитком Харківської регіональної науково-освітньої інформаційної мережі. З 2003 року очолює Харківське відділення Української Федерації Інформатики (УФІ).
Почесне звання: 2021 рік  - Орден княгині Ольги IIІ ступеня.