Федоренко Олена Юріївна

Доктор технічних наук, професор кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей НТУ «ХПІ».
Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.11 «Поліфункціональні склокристалічні покриття на основі системи CaO – MgO – Al2O3 – SiO2».
Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.17.11 «Щільноспечена кераміка різного функціонального призначення із зниженою температурою випалу».
Її наукові інтереси:
теоретичні основи отримання і технологія функціональної кераміки і захисних покриттів;
низькотемпературний синтез високоресурсних керамічних і композиційних матеріалів;
дослідження мінеральної сировини України та розробка технологій його використання у виробництві кераміки різного функціонального призначення.
Співавтор 2 монографій і 2 навчальних посібників (українською, німецькою та российською мовами), а також 10 навчально-методичних посібників.
Автор більш ніж 300 наукових публікацій, в т.ч. більше 50 статей в рецензованих журналах, 32 патенти, а також тез та текстів доповідей в матеріалах конференцій, нарад і симпозіумів.
20-річний досвід викладання та підготовки спеціалістів технології тугоплавких і неметалевих силікатних матеріалів.
Керівник господарчо-договірних проектів.
Підготовлено 4 кандидати технічних наук по спеціальності 05.17.11 і 13 магістрів по спеціальності 8.05130104 .
Науковий керівник 2 аспірантів та 4 магістрів.
У 2009 році отримала золоту медаль V Міжнародного салону винаходів і нових технологій «Новий час» (м. Севастополь).
Отримувала грамоти та подяки за  сприяння у підготовці наукових робіт студентів, які стали лауреатами Всеукраїнських та регіональних конкурсів (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 рр.).
У 2011 році отримала диплом лауреата XIII обласного конкурсу «Кращі імена» Харьківської облдержадміністрації в номінації «Викладач професійно-орієнтованих дисциплін».