Рогачова Олена Іванівна

Рогачова Олена Іванівна — доктор фізико-математичних  наукпрофесор 
Закінчила у 1960 р. Харківський політехнічний інститут (зараз – Національний технічний університет «ХПІ»). О. І. Рогачова працювала в лабораторії напівпроводників загальної хімії, одночасно навчалась у аспірантурі при кафедрі металофізики під керівництвом професора Палатника Л. С.
У 1968 році стала кандидатом технічних наук. У 1990 році стала доктором фізико-математичних наук за спеціальністю «Фізика напівпровідників та діелектриків». З 1967 р. працює в НТУ «ХПІ». З 1991 р. – професор кафедри теоретичної та експериментальної фізики, керівник лабораторії напівпровідникового матеріалознавства, на базі якої створено навчальний лабораторний практикум. Під її керівництвом захищено 8 кандидатських дисертацій.
   Професор О. І. Рогачова – член спеціалізованої ради по захисту докторських дисертацій, член секції напівпровідникового матеріалознавства Наукової Ради НАНУ з проблеми «Фізика напівпровідників»; член редколегії журналу «Термоэлектричество», член міжнародного оптичного, українського фізичного та термоелектричного товариства. З 2007 року – член-кореспондент Міжнародної термоелектричної академії. Головний напрям досліджень – розробка наукових основ ТЕ матеріалознавства, яке включає в себе такі питання, як фізика фаз змінного складу, нестехіометрія та домішки у напівпровідниках, розмірні ефекти у наноструктурах.
    Праці школи професора О. І. Рогачової добре відомі міжнародній науковій спільноті. Вона – автор та співавтор біля 230 наукових праць (у тому числі двох монографій), багато з них опубліковані у ведучих міжнародних журналах, та біля 300 доповідей на міжнародних конференціях. У 2005 р. О. І. Рогачова нагороджена пам'ятною медаллю Фонда CRDF та почесною грамотою Міністерства освіти та науки України «За значний внесок у розвиток міжнародної співпраці між Україною та США». У 2008 р. стала лауреатом премії «Інтелект Харкова» ім. Л. С. Палатника. У 2009 р. О. І. Рогачова отримала Почесну грамоту Міжнародної термоелектричної академії «За досягнення у галузі термоелектричного матеріалознавства». У 2010 р. О. І. Рогачова нагороджена знаком «За наукові досягнення» Міністерства освіти та науки України. У 2013 р. О. І. Рогачова отримала Обласну іменну стипендію в галузі фізики і астрономії імені К. Д. Синельникова. У 2015 р. одержано Орден княгині Ольги III ступеня.