Райко Діана Валеріївна

Діана Валеріївна Райко є продовжувачем традицій наукової школи НТУ «ХПІ» зі стратегічного управління розвитком маркетингової діяльності промислових підприємств.
Внесла значний внесок у розвиток наукової тематики кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту. Є відомим фахівцем в області маркетингу.
У родині має вченого - Райко Валентина Федорівна - канд. техн. наук, професор ВАК, професор кафедри охорони праці та навколишнього середовища Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
* посада:
з 2012-2021 рр. - професор кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту;
з 24.09.2021 року - завідувач кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
з 2003 - по 2009 рр. - заступник декана з наукової роботи факультету інформатики та управління;
з 2009 - 2017 рр. - заступник декана з наукової роботи факультету економічної інформатики та менеджменту;
з 2018 - по теперішній час заступник директора з наукової роботи ННІ ЕММБ Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
* освіта:
Має дві вищі освіти. Закінчила в 1998 році Харківський державний політехнічний університет (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут») за спеціальністю «Промислова екологія та охорона навколишнього середовища», має кваліфікацію інженера хіміка-еколога. У 1999 році з відзнакою закінчила Харківський державний політехнічний університет (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут») за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері (спеціалізація «Менеджмент підприємницької діяльності»)», має кваліфікацію економіста-менеджера.
* наукові ступені та звання:
Кандидат економічних наук з 2003 року. Доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту з 2004.
Доктор економічних наук з 2012 року. Професор кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту з 2014.
* почесні звання:
стипендіат Верховної Ради України 1995-1998р.;
стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2008-2010 рр., рішенням Колегії МОН від 9.10.2008 р., протокол № 10/2 -13 та постанови Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 14 10.2008 р. № 3).
* в яких установах працювала, які посади займала:
з 24.09.2021 р. переведена на посаду завідуючої кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
2012 р. по 24.09.2021 переведена на посаду професора кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ») МОНМС України.
2012 - 2003 рр. переведена на посаду доцента кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ») МОН України (наказ №1731-II від 08.09.2003 р.).
2003 – 2001 рр. прийнята на посаду асистента кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ») МОН України (наказ №1324-II від 13.09.2001).
2001-2001 рр. переведена до аспірантури без відриву від виробництва національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»(НТУ «ХПІ») МОН України (наказ №1366-II від 29.08.2001 р.).
2000-1999 рр. зарахована до аспірантури з відривом від виробництва Харківського державного політехнічного університету МОН України (Наказ № 1304-II від 28.09.1999 р.).
1999 р. прийнята на посаду інженера I категорії факультету управління бізнесом Харківського державного політехнічного університету МОН України (наказ № 330-II від 24.03.1999 р.).
1999 – 1993 рр. проходила навчання у ВНЗ МОН України (Харківський державний політехнічний університет).
·стисла характеристика діяльності, основні напрями наукових досліджень:
Кандидат економічних наук з 2003 року. Дисертацію захистила в 2003 році в спеціалізованій раді Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю 08.02.02- економіка та управління науково-технічним прогресом. Вчене звання доцента отримала у 2004 році.
Доктор економічних наук з 2012 року. Дисертацію захистила в 2012 році спеціалізованій раді Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Доктор економічних наук Райко Д. В. є членом двох спеціалізованих вчених рад за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності): спеціалізована вчена рада Д 64.050.02 Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»; спеціалізована вчена рада К 45.052.02 Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського.
Проходила наукове стажування в Магдебургському університеті (Германії), Віденському університеті (Австрія).
Підвищувала рівень своєї науково-педагогічної кваліфікації при cтажуванні на курсах освітньої компанії ETCN (Нідерланди), яка займається підвищенням кваліфікації викладачів в галузі економіки, отримала диплом Hoge School NOVI University for Professional Education of the Netherlands. Під час перебування в Голландії нею були відвідані тренінги, тематикою яких було висвітлення ефективних підходів і нових технологій викладання маркетингових дисциплін; проводилися дискусії та відбувався обмін досвідом щодо впровадження нових знань в навчальну систему українських вищих закладів. Практичні тренінги поєднувалися з бізнес-візитами та зустрічами з директорами відомих компаній: Unilever, IBM, British American Tabacco, Heineken, ESOMAR - світової асоціації дослідників ринку.
Як постійний член Української Асоціації маркетингу України (м. Київ) проводить значну організаційно-наукову роботу з науковцями Германії, Нідерландів, Великобританії, Австрії, Польщі щодо науково-практичних конференцій, тренінгів тощо.
Науковий напрям діяльності доктора економічних наук Райко Д. В. пов’язано з обґрунтуванням й подальшому розвитку теоретичних, методологічних положень і методичного забезпечення формування стратегічного управління розвитком маркетингової діяльності промислових підприємств машинобудування з урахуванням впливу на їх розвиток зовнішнього та внутрішнього середовища, а також взаємозв’язку стратегічного менеджменту і стратегічного маркетингу.
Райко Д. В. входить до складу підкомісії 5 зі спеціальності 075 Маркетинг, відповідно до «Про затвердження персонального складу науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України № 5582 від 25.04.2019».
Райко Д. В. є Гарантом освітньої програми 075 «Маркетинг» третього освітнього рівня вищої освіти (наказ НТУ «ХПІ» № 81 ОД від 12 лютого 2020р.
У 2006–2012 рр. як науковий керівник Райко Д. В. очолювала дослідження у рамках господарської договірної науково-дослідної роботи «Методологічне і методичне забезпечення стратегічного управління маркетинговою діяльністю машинобудівного комплексу Харківського регіону» (ЗАТ «Серп і Молот», м. Харків, ДР № 0109U005060). Була виконавцем держбюджетних науково-дослідних робіт МОН України: «Розробка математичних моделей та методів вирішення задач управління виробництвом в умовах невизначеності» (ДР № 0106U005166); «Моделювання процесів відтворення соціально-економічного потенціалу промисловості регіону» (ДР № 0110U001254), науково-дослідних бюджетних робіт «Оцінювання конкурентоспроможності інтегрованих структур бізнесу» (план Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України, м. Харків, ДР № 0107U006353), господарської договірної науково-дослідної роботи «Розробка методичного забезпечення управління економічним і соціальним розвитком промислових підприємств та наукових організацій» з Державним інститутом по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості «ГИПРОКОКС» (план наукових досліджень Харківського національного економічного університету, м. Харків, ДР № 0108U001693). У 2013–2015 рр. д.е.н. Райко Д. В. очолювала виконання двох НДР: «Розробка рекомендацій щодо удосконалення використання теплоти в цеху кальцинації «ПАТ «Кримський содовий завод»: «Розробка рекомендацій щодо удосконалення технологічної схеми виробництва виварочної солі» ПАТ «Кримський содовий завод». Реалізація запропонованих заходів дозволяє очікувати зростання ефективності результатів виробничої діяльності вищезазначеного підприємства в цілому до двох відсотків на рік на протязі періоду впровадження розроблених пропозицій.
У 2019 р. Райко Д. В. - керівник НДР: «Інформаційна система маркетингу на підприємстві ТОВ НВП «Машинобудівник» № 8880 від 23.11.2018 р. (ДР № 0119U002562).
Громадська діяльність: Наразі виконує організаційну роботу в НТУ «ХПІ» на посаді заступника директора науково-навчального інституту економіки, менеджменту, міжнародного бізнесу (ННІ ЕММБ) з наукової роботи (2018рр. – по теперішній час).
Райко Д. В. є ініціатором підготовки молодих фахівців за участю роботодавців на базі «Центра кар’єри НТУ «ХПІ» в рамках міжнародного проекту TEMPUS та Договором про співробітництво щодо питань працевлаштування, організації практики (стажування) студентів та надання взаємних послуг з Громадською організацією «Харківський комітет довіри і захисту», проведення дослідження щодо «Підвищення якості підготовки студентів НТУ «ХПІ» із застосуванням зворотнього зв'язку з випускниками», створення моделі привабливості спеціальностей кафедр НТУ «ХПІ» для роботодавців, розробки методичних рекомендацій з організації і проведення маркетингових досліджень щодо визначення ринкових сегментів, які можуть займати випускники.
Додаткова інформація: Виконує обов’язки куратора групи, має спільні публікації та доповіді на конференціях зі студентами на тематику щодо розвитку маркетингової діяльності на промислових підприємствах.
Райко Д. В. приймає участь зі студентами в:
 - конкурсах Української асоціації маркетингу, Української асоціації директ-маркетингу; міжнародних маркетингових фестивалях «Ремаркетинг»; Національних студентських чемпіонатах з управління бізнесом «Business Battle»; Всеукраїнському студентському конкурсу «Мрії збуваються» компанії Nestle; Всеукраїнському студентському науковому конкурсі PR-проектів «Золотий компас», Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт «Молодь опановує маркетинг ім. І. Ткаченка»; студентських фестивалях реклами (м. Київ, м. Чернівці).
- волонтерських заходах за підтримки Центра Кар’єри НТУ «ХПІ», Харківського профсоюзу студентів, ТОВ «Української чайної фабрики «Ахмад Ті», Міжнародного автомобільного холдингу «Атлант-М», КредитПромБанку, міжнародної студентської організації AIESEC, спеціалізованого журналу Marketing Media Review, студентського журналу College і порталу по плануванню кар'єри для молоді Job5, компанія МТС ;
- відвідуванні публічних лекцій «Маркетинг у новій економіці» Києвської-Могилянської Бізнес-школи, Kyiv School of Economics та майстер-класів на тему «Нові маркетингові технології» для студентів старших курсів факультетів менеджменту і маркетингу ряду провідних вузів країни;
- розробці маркетингових кейсів із застосуванням інструментів латерального маркетингу, які можуть бути втілені в діючі бізнес-моделі на вітчизняному ринку.
- студентській олімпіаді KSE із економіки та фінансів Kyiv School of Economics (KSE), регіональних представництвах AIESEC та GMC Junior. Мета Олімпіади – створити платформу для пошуку талановитих студентів та надати їм можливість проявити себе у наукових змаганнях. (жовтня 2012 р.);
- студентських чемпіонатах щодо вирішення бізнес-кейсів «Case Champ»;
- Всеукраїнському студентському чемпіонаті зі стратегічного менеджменту Global Management Challenge Junior;
- бізнес-грі симуляції щодо управління компанією «Клубу Шанувальників вирішення бізнес-кейсів».
Досягнення:
У 2010 /2011 навчальному році монографія зайняла друге місце як краща монографія НТУ «ХПІ» : Райко Д. В. Стратегічне управління розвитком маркетингової діяльності: методологія та організація : монографія / Д. В. Райко. — Харків : ІНЖЕК, 2008. — 632 с.
У 2012/2013 навчальному році Райко Д. В. за успіхи та досягнення посіла 1 місце в НТУ «ХПІ» у номінації «Викладач професійно-орієнтованих дисциплін».
Роботи зі студентами під керівництвом д.е.н. Райко Д.В., які зайняли призове місце Міжнародної студентської олімпіади II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади, Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт:
 1. Сердюк О. В. диплом 3 ступеню на Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт за спеціальністю «Маркетинг» (2009 р.);
 2. Підгайко А. О. (ЕІМ 27) диплом III ступеню на Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт за гуманітарним напрямком спеціальності «Маркетинг», тема роботи: «Формування іміджу банку» (29.03.2013 р., Вищий навчальний заклад УКООПСПІЛКИ «Полтавський університет економіки і торгівлі», Полтава);
 3. Завгороднєва О. С. (ЕІМ 28) диплом II ступеню на Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт «Молодь опановує маркетинг», тема роботи: «Аналіз та підтримка конкурентних переваг продукції корпорації Nestle на прикладі ТМ «Nescafe» (23.04.2013 р., КНЕУ, Київ);
 4. Завгороднева О. С. (ЕІМ 28) диплом II ступеню на Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт за гуманітарним напрямком спеціальності «Маркетинг», тема роботи: «Аналіз та підтримка конкурентних переваг продукції корпорації Nestle на прикладі ТМ «Nescafe» (21.03.2014 р., Вищий навчальний заклад УКООПСПІЛКИ «Полтавський університет економіки і торгівлі», Полтава);
 5. Завгороднева О. С. (ЕІМ 28) диплом II ступеню у 8 Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт з природних, технічних та гуманітарних наук за напрямом «гуманітарні науки», тема роботи: «Формування та оцінка конкурентних переваг продукції корпорації Nestle на прикладі ТМ «Nescafe» (2014 р., Харків);
 6. Лебедева Л. Е. (ЕІМ 20) диплом III ступеню на всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт за гуманітарним напрямком спеціальності «Маркетинг», тема роботи: «Управління маркетингом» (22.03.2016 р., ХНЕУ ім. Семена Кузнеця», Харків);
 7. Дробаха Н. О. (ЕІМ -16) диплом III ступеню на I Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Маркетинг» (Хмельницьк, 2017 р.);
 8. Дробаха Н. О. диплом III ступеню на Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт за гуманітарним напрямком спеціальності «Маркетинг» (12.04.2018р., ТНЕУ, Тернопіль);
 9. Добрянська В. В. диплом III ступеню на II Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Маркетинг» (Хмельницьк, 2018 р.);
 10. Атаманюкова О. В. диплом III ступеню на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Маркетинг» (Хмельницьк, 2019 р.);
 11. Егурнова Д. диплом III ступеню на ІV Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Маркетинг» (Хмельницьк, 2020 р.);
 12. Вознюк Я. В. диплом I ступеню за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти на V Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти за спеціальністю «Маркетинг» (Хмельницьк, 2021 р.) за темою «Аналіз та підтримка конкурентних переваг продукції підприємства роздрібної торгівлі».

Під керівництвом д.е.н., проф. Райко Д.В. студенти отримали нагороди:

Полторацький Євген, Пітора Олександр, Савченко Ілля, Сєрожим Євген та Метельська Ганна (студенти групи ЕІМ-29) в рамках команди Національного університету «Харківський політехнічний інститут» I місце у фіналі Всеукраїнського студентського наукового конкурсу PR-проектів «Золотий компас» (2013 р., м. Харків).
Студенти групи ЕІМ-20 – III місце у VІІ Відкритому Буковинському студентському фестивалі реклами з конкурсною роботою (рекламний ролик). (23 травня 2013 року Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці).
Молчанова Карина та Семеренко Лілія (студенти групи ЕІМ-20) – спеціальний приз на конкурсі »Разом проти сексизму!» в рамках Відкритого Буковинського студентського фестивалю реклами від Української асоціації маркетингу, Індустріального Ґендерного Комітету з Реклами в партнерстві з Фондом ім. Фрідріха Еберта в Україні з з конкурсною роботою (рекламний ролик).
Полторацький Євген та Метельська Ганна (студенти групи ЕІМ-29) в рамках команди Національного університету «Харківський політехнічний інститут» посіли III місце у фіналі Національних змагань «Enactus».
 
Райко Д. В. виступала офіційним опонентом робіт:
 1. Ястремська О. О. «Теоретичне та методичне забезпечення оцінювання іміджу промислового підприємства» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 2012 р.
 2. Челенко Ю. В. «Формування та оцінювання маркетингових комунікацій промислового підприємства» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 2012 р.
 3. Єргієва Л. В. «Фактори та резерви підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств (на прикладі підприємств кабельної промисловості)» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 2013 р.
 4. Письмак В. О. «Формування відносин між підприємством та постачальниками в процесі закупівельної діяльності» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 2013 р.
 5. Магомедова А. М. «Формування франчайзингових партнерських відносин між підприємствами» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 2014 р.
 6. Длігач А. О. «Системно-рефлексивне стратегічне маркетингове управління в діяльності підприємств в Україні» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 2016 р.
 7. Пасічник І. Ю.Управління конкурентоспроможністю продукції на основі маркетингової стратегії»
 8. Лень Тамара Валеріївнана «Маркетингові стратегії управління персоналом підприємства» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 2017 р.
 9. Аль – Абабнех Хасан Алі Касем «Метаевристичний підхід до планування рекламної кампанії промислового підприємства»(спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (3.07.2018 р.)
 10. Савичев Олександр Петрович «Маркетинг на глобальному ринку легкових автомобілів» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (28.11.2018 р.)
 11. Пунін Юрій Олегович «Маркетингова діяльність підприємства на ринку товарів промислового призначення» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (11.12.2019)
 12. Внутрішній рецензент спеціалізованої ради ДФ 64.050.003 щодо підготовки до захисту дисертації Госн Саліма (громадянина Лівану) на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 073 «Менеджмент», наказ МОН від 25.02.2020 № 287 (5.06.2020)
 13. Прийняття участі у якості опонента Новіков Дмитро Федорович «Соціально-відповідальний маркетинг в управлінні прибутком промислового підприємства», виконану для здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 075 «Маркетинг» ХНЕУ ім С. Кузнеця (10.12.2020)
 14. Прийняття участі у якості опонента дисертаційної роботи Яковенко Ярослави Юріївни «Формування та реалізація стратегії стійкого розвитку промислових підприємств» на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка» (28.01.2021)
 15. Прийняття участі у якості офіційного опонента дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Чумак Ганни Миколаївни «Управління еколого-економічним розвитком промислових підприємств» за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності) (22.04.2021)
 16. Прийняття участі у якості рецензента дисертаційної роботи Угура Турана «Формування та оцінювання показників сталого розвитку підприємств енергетичного сектора», подану на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 – «Економіка» (28.04.2021)
 17. Прийняття участі в якості Голови разової спеціалізованої ради ДФ 64.050.039, на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 075 – Маркетинг галузі знань 07 – Управління та адміністрування, згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 342 від 19 березня 2021 року, створеної в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» щодо захисту дисертаційної роботи Божкова Дмитра Сергійовича «Теоретико-методичні засади маркетингового ціноутворення промислових підприємств» НТУ «ХПІ» (11.05.2021)
 18. Прийняття участі у якості офіційного опонента дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Громової Ольги Євгенівни «Формування маркетингового стратегічного управління конкурентоздатністю підприємства» за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності) (12.05.2021)
 19. Прийняття участі у якості рецензента дисертаційної роботи Мохамада Нехме на тему: «Оцінка впливу корпоративної соціальної відповідальності на конкурентоспроможність підприємства» на здобуття ступеня доктора філософії 073 «Менеджмент» в галузі знань 07 – Управління та адміністрування (10.06.2021).
Підвищення кваліфікації (найменування навчального закладу, вид документа, тема, дата видачі) д.е.н., проф. Райко Д. В. проходило у Всеукраїнській громадській організації «Українська асоціація маркетингу» наказ № 2522С від 22.11.2013. Тема «Стратегічне управління розвитком маркетингової діяльності промислового підприємства» (6 міс.)
 
Творчість - пише вірші.
З Різдвом вітаю 
- це велике свято 
для кожного, хто живе на цій землі.
Щороку сердце завмирає від звістки
про народження Христа,
від образу Святої Мати,
яка оберігає, захищає все людство, наші душі і серця,
перед чуттям чогось нового, що принесе з собою Новий Рік ...
 
**************
Дякую Вам за щирість Вашої Душі,
за ті слова, що Ви мені казали,
за той прийом, що Ви мені надали,
за першу зустріч та безсонну ніч,
польоту Вашої Душі та мрій, любові,
Бажаю творчої наснаги, любові, віри та надії ...
Нехай Всевишній Бог охороняє та ангел Вас оберігає ...