Косенко Олександра Петрівна

Косенко Олександра Петрівна - доктор економічних наук, професор

Народилася 3 червня 1979 року в м. Харкові в сім’ї інтелігентів. Мати – завуч, вчитель фізики та математики у школі, батько – доктор економічних наук, професор в НТУ «ХПІ». Має старшого брата та молодшу сестру.

Після закінчення 9 класів ЗОШ, вступила до Харківського педагогічного коледжу, де отримала освіту «Початкове навчання». Після закінчення, в 1998 році, у віці 19 років, вийшла заміж, влаштувалась в школу вчителем математики та продовжила заочно отримувати економічну освіту в НТУ «ХПІ».

З 2002 року працює на кафедрі економіки та маркетингу НТУ «ХПІ», пройшла шлях від викладача-стажера до професора кафедри, приймала участь у багатьох захистах дисертацій як у якості члена спеціалізованої вченої ради, так і у якості офіційного опонента. Неодноразово була членом акредитаційних комісій. Є членом Української асоціації маркетологів. Є учасником  довгострокового наукового консультуванні в ФОП «Ткачов М.В.» за темою «Економічна ефективність використання маркетингових комунікаційних заходів на підприємства».

Наукові інтереси: вивчення питань економіки, маркетингу, конкурентоспроможності, комерціалізації, трансферу інтелектуальних технологій, визначення їхніх ринкових можливостей, рівня комерційного потенціалу. Є автором понад 200 наукових праць.

Викладає дисципліни: «Маркетинг», «Маркетинг промислових підприємств»; «Бренд-менеджмент», «Соціально-етичний маркетинг».

Стажування та підвищення кваліфікації:

  • ФОП «Іваненко А.Ю.», тема «Дослідження комерційної та маркетингової діяльності посередницького торгівельного підприємства ФОП «Іваненко А.Ю.»;
  • Міжгалузевий інститут післядипломної освіти НТУ «ХПІ», тема «Організація дистанційного навчання»;
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти з 20.03.19 по 5.04.19. (150 годин), тема: «Використання інноваційних технологій навчання при вивченні дисципліни «Економіка та маркетинг інновацій»;
  • Advanced Training «Perspective trends in scientific research-2015» (м. Братислава, 2015 р.);
  • Staff Training «Balance and Challenges» (м. Мішкольц, Угорщина, 2017 р.);
  • Сертифікат відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти на рівні В2 з англійської мови та на рівні С1 з німецької мови.

Має сім’ю – чоловік та 2 доньки.

Безмежно любить відвідувати нові міста та країни.

Вважає, що жінка не може присвятити себе всю тільки сім’ї, дітям чи роботі, дуже важливо змогти гармонійно для себе поєднати в собі всі сфери життя.