Дольська Ольга Олексіївна

Дольська Ольга Олексіївна — доктор філософських наук, професор.
Народилась 27 грудня 1955 року в Києві.
У 1993 році закінчила Харківський державний університет ім. М. Горького (нині Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна), спеціальність — російська мова і література, кваліфікація — філолог, викладач російської мови та літератури.
У 2003 році закінчила заочну аспірантуру на кафедрі теорії культури і філософії науки Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.
Після закінчення університету працювала викладачем в загальноосвітніх школах № 100, № 156 міста Харкова.
З 2000 року була викладачем гуманітарних кафедр Харківського університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба.
З 2002 року — старший науковий співробітник наукового відділу Харківського університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба.
З 2003 року — викладач кафедри філософії НТУ «ХПІ».
З 2005 року обіймає посаду доцента кафедри філософії.
У 2012 році переведена на посаду професора кафедри філософії.
• наукові ступені и звання:
2010 рік — доктор філософських наук, 09.00.10 — філософія освіти, диплом доктор наук ДД №008838 від 10.11.2010.
2012 рік — професор кафедри філософії, атестат професора № 008181 від 26.10.2012.
• почесні звання:
2012 рік — лауреат конкурсу Харківської міської адміністрації «Кращий науковець» в номінації гуманітарні науки.
• академічне звання та рік отримання:
У 2007 році присвоєно звання доцента.
З 2012 року професор кафедри філософії, атестат професора 12 пр № 008181 від 26.10.2012.
• Стисла характеристика діяльності, основні напрями наукових досліджень:
У 2003 році захистила кандидатську дисертацію «Метафора «Дому» в семіотичній моделі європейської культури» (Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна).
У 2010 році захистила докторську дисертацію по темі «Трансформації раціональності в полі освіти» (Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди) та отримала ступінь доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.10 — філософія освіти.
Професор О. О. Дольська є визнаним вченим в галузі філософії освіти на Слобожанщині, протягом 10 років працює в цьому напрямку. Вона є засновником нового наукового напрямку, пов'язаного з вирішенням актуальних проблем філософії освіти і філософії педагогіки.
У 2013 році була представником України на світовому конгресі з філософії. Брала участь в роботі Російського Центру гуманітарних науково-інформаційних досліджень Російської академії наук (член авторського колективу видання «Розанівська енциклопедія»); Санкт-Петербурзького Державного політехнічного університету з питань організації та партнерських відносин в організації наукових конференцій для студентів та аспірантів, науково-методичних і науково-практичних конференцій вчених і викладачів гуманітарних кафедр НТУ «ХПІ» та кафедр гуманітарного факультету Санкт-Петербурзького політехнічного університету.
Професор О. О. Дольська є науковим керівником курсу лекцій «Людина в освітньому просторі: філософський аспект» (в методичному відділі НТУ «ХПІ») для викладачів, які підвищують свою професійну кваліфікацію.
Ольга Олексіївна Дольська є автором понад 150 наукових і науково-методичних робіт, в тому числі — 4 монографій, 5 колективних монографій, 3 навчальних посібників.
Основні напрямки наукових досліджень Ольги Олексіївни — філософія освіти та філософія педагогіки, раціональність в освіті (техніки та стилі мислення) міждисциплінарність і трансдисциплінарність; особливості розвитку техносфери в сучасному суспільстві; розвиток філософії культури Росії.