Горошко Олена Ігорівна

Завідувачка кафедри міжкультурної комунікації та іноземної мови, професор, доктор соціологічних наук, доктор філологічних наук, гарант освітньої програми другого (магістерського) освітнього рівня «Медіакомунікації». Експертка НАЗЯВО з акредитації програм у царині соціології та медіа-комунікацій.

Народилася 30 березня 1965 року у місті Харкові.

У 1982 році після закінчення ЗОШ І-III ступенів № 51 м. Харкова вступила до Харківського державного університету ім. О. М. Горького на філологічний факультет, відділення «Структурна та прикладна лінгвістика».

У 1987 році закінчила з відзнакою повний курс університету за спеціальністю «Структурна та прикладна лінгвістика».

Має кваліфікацію «лінгвіст, спеціаліст з автоматичної обробки текстовоі інформації, перекладач-референт науково-технічної літератури».

1987-1988 рр. працювала на посаді молодшого співробітника лабораторії почеркознавчих та авторознавчих досліджень Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України.

З 1988 року по теперішній час — лаборант, викладач, доцент, професор, завідувачка кафедри міжкультурної комунікації та іноземної мови Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Має стаж педагогічної роботи в університеті — 31 рік. Експерт у царині гендерних студій та інтернет-комунікацій. Проходила стажування в Інституті Інтернету Оксфордського університету (Великобританія), Айовському університеті (США).

Кафедра міжкультурної комунікації та іноземної мови забезпечує підготовку бакалаврів, магістрів та аспірантів з англійської, німецької, французької мов за професійним спрямуванням і за фахом на факультетах комп’ютерних та інформаційних технологій, комп’ютерних наук та програмної інженерії, соціально-гуманітарних технологій, а також у Навчально-науковому інституті економіки, менеджменту та міжнародного бізнесу.

У 1996 році захистила кандидатську дисертацію в спеціалізованій раді Московського інституту мовознавства РАН. Кандидатський диплом було нострифіковано вирішенням спеціалізованої вченої ради Київського інституту української мови НАН України та отримала наукову ступінь кандидата філологічних наук.

У 2000 році отримала вчене звання доцента.

У 2001 році захистила докторську дисертацію в спеціалізованій раді Московського інституту мовознавства РАН за фахом «Теорія мови» та отримала вчене звання доктор філологічних наук.

У 2009 році отримала магістерську ступень із освіти 2. 0 від університету Умеа (Швеція).

У 2010 році захистила докторську дисертацію в спеціалізованій раді Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна та отримала вчене звання доктор соціологічних наук.

У 2011 році отримала вчене звання професора.

У 2010 році отримала подяку від Міністра освіти та науки України за значний внесок у розвиток вітчизняної освіти.

У 2015 році отримала цінний подарунок від Верховної Ради України за вагомий внесок у розвиток освіти та науки України.

У 2017 році увійшла до топ 500 найвпливовіших жінок України, посівши 34 місце.

У 1999-2013 роках брала участь у відкритті, організації та підтримці діяльності кафедри ЮНЕСКО з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (Нікосія, Кіпр).

Працювала у низці проектів щодо становища та відношення до жінок у засобах масової інформації Фонда Міжнародних жіночих медій  (США), у спільному проекті Жіночої програми досліджень Університету штату Айова (США) та Центру гендерних досліджень Національного університету імені В. Н. Каразіна (Україна) «Розвиток гендерних досліджень в межах Університетської програми партнерства для просування навчальних трансформацій у вищій школі України».

Працювала у спільному проекті Університету штату Айова (США) та Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (Україна) «Зміцнення партнерства університету для сприяння економічному розвитку в Харкові», у спільному проекті Університету штату Айова (США) та Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (Україна) «Перепідготовка жінок-вчених в умовах трансформації економіки України», а також на громадських засадах у Центрі гендерних досліджень (Харків, Україна) у 1999-2005 рр.

Упродовж останніх п’яти років бере участь у роботі методичної школи-семінару «Нові технології в навчанні», а також щорічно проводить семінар для викладачів ВНЗ України «Використання інтерактивних методів навчання у викладацькій діяльності у ВНЗ».

У 2016-2017 навчальному році було проведено Міжвузівську школу із медіа комунікацій «Communication and Media Academy», організовано передачу на ОТБ «Розмова про професію», цикл науково-практичних семінарів з медіа комунікацій, організовано круглі столи у царині сучасних медіа та журналістики.

У 2015 році обрана депутаткою Харківської міської ради 7 скликання, стала членом постійної комісії Харківської міської ради з гуманітарних питань (освіта, культура, духовність, молодіжна політика та спорт). Безпартійна.

Текст довідки узгоджений з професором О. І. Горошко.

Інформація для довідки отримана з:

https://www.city.kharkov.ua/uk/gorodskaya-vlast/gorodskoj-sovet/deputatyi/goroshko-olena-gorvna.html

http://web.kpi.kharkov.ua/mkia/o-kafedre/

http://kharkiv.samopomich.ua/team/horoshko-olena-ihorivna/