Публікації про життя та наукову діяльність професора А. М. Маслова

1. Директори Харківського технологічного інституту [1923–1928 рр. Маслов Олексій Матвійович] [Електронний ресурс] // Музей НТУ «ХПІ» : сайт музею історії НТУ «ХПІ». — Текст. и граф. дані. — Режим доступу: http://web.kpi.kharkov.ua/museum/sample-page/rektori/. — Загол. з екрану. — Дата звернення: 12.07.2021.

2. Журило Д. Ю. Маслов Олексій Матвійович / Д. Ю. Журило // Енциклопедія сучасної України (ЕСУ) : бета-версія [Електронний ресурс] : [сайт Ін-ту енциклоп. досліджень НАН України]. ― Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=64208. — Загол. з екрану. — Дата звернення: 12.07.2021.

3. История Харьковского технологического института в лицах [Маслов Алексей Матвеевич] [Электронный ресурс] // Науково-технічна бібліотека НТУ «ХПІ» : сайт бібліотеки. — Текст. і граф. дані. — Режим доступу: http://library.kpi.kharkov.ua/vustavki/PREPODAVATELY/PR_%D0%9C.html. — Загол. з екрану. — Дата звернення: 12.07.2021.

4. Козодавлев О. А. Красный ректор. Маслов Алексей Матвеевич. Ректор Харьковского технологического института 1923–1928 / О. А. Козодавлев // Служение Отечеству и долгу : Очерки о жизни и деятельности ректоров харьковских вузов (1805–2004 годы) / общ. ред. В. И. Астаховой, Е. В. Астаховой. ― Харьков : Изд-во НУА ; Золотые страницы, 2004. — С. 247. — *

5. Маслов Алексей Матвеевич (1879–1954) [Электронный ресурс] // Новодевичье кладбище : сайт. — Текст. и граф. дан. — Режим доступа: http://nd.m-necropol.ru/maslov-am.html. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 12.07.2021.

6. Маслов, Алексей Матвеевич (1879–1954) [Электронный ресурс] // ВикипедиЯ : свободная энциклопедия. — Электрон. текстов. дан. — Режим доступа: ссылка ниже. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 12.07.2021.

7. Маслов Олексій Матвійович = Maslov Olexiy Matviyovych // Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» = National technical university «Kharkiv polytechnical institute» / ред. кол.: Є. І. Сокол (голова ред. кол.), А. П. Марченко, Ю. Д. Сакара, В. І. Ніколаєнко, Ю. І. Зайцев, В. Г. Камчатний, Р. В. Тимченко, Г. В. Бистріченко, С. П. Землянська, О. В. Розова. — Київ : Логос Київ, 2017. — С. 61. — Текст парал. укр. та англ. — Режим доступу: http://logoskiev.com.ua/books/hpi/pdf/061.pdf. — Дата звернення: 12.07.2021.

8. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». Історія розвитку. 1885–2010 : присвячується 125-річчю від дня заснування Національного технічного ун-ту «Харківський політехнічний інститут» / В. І. Ніколаєнко [та ін.] ; за ред. проф. В. І. Ніколаєнка ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2010. — 408 с. : іл. — Про О. М. Маслова: с. 44, 74. — *

9. Усатых В. С. Делегат V съезда РСДРП : [о председателе Барнаульской группы РСДРП А. М. Маслове] / В. С. Усатых // За власть Советскую : сб. очерков / [сост. В. С. Усатых]. — Барнаул : Алтайское кн. изд-во, 1987. — С. 7–26.

10. Харьковский политехнический институт. 1885–1985. История развития / отв. ред. Н. Ф. Киркач. — Харьков : Вища школа, 1985. — 223 с. : фото. — О А. М. Маслове: с. 44, 56. — *

Список публікацій укладено станом на 21.07.2021 р.

_________________________________________________
* — наявність видання у фонді НТБ НТУ "ХПІ"