Публікації про наукову діяльність О. Г. Гриба


1. Енциклопедія Сучасної України : довід. вид. Т. 6 : Го–Гю / ІЕД НАНУ ; співгол. ред. кол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський ; відп. секр. М. Г. Железняк ; наук. ред.: С. І. Болтівець [та ін.]. — Київ : Поліграфкнига, 2006. — С. 418.—*

2. Кафедра «Автоматизация и кибербезопасность энергосистем» [Электронный ресурс] / зав. каф. Гриб Олег Герасимович // Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт». —
Ресурс доступа : http://www.kpi.kharkov.ua/rus/department/avtomatizatsiyi-energosistem/. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 1.11.2017.

3. Кафедра «Автоматизація та кібербезпека енергосистем» [Електронний ресурс] // Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». —
Ресурс доступу : http://web.kpi.kharkov.ua/avkib/uk/glavnaya/. — Назв. с екрану. — Дата звернення: 1.11.2017.

4. Автоматизована система обліку електричної енергії з контролем показників якості [Електронний ресурс] // Інтитут електродинаміки Національної академії наук України. —
Ресурс доступу : https://refdb.ru/look/2805705.html. — Назв. с екрану. — Дата звернення: 1.11.2017.

5. Чубенко А. Г. Гриб Олег Герасимович [Электронный ресурс] / А. Г. Чубенко // Енціклопедія Сучасної України. —
Ресурс доступу : http://esu.com.ua/search_articles.php?id=27050. — Назв. с екрану. — Дата звернення: 1.11.2017.


___________________________________________
* — наявність видання у фонді науково—технічної бібліотеки НТУ «ХПІ»