Участь в роботі редакційних колегій наукових,
періодичних та продовжуваних видань
1985

1. Харьковский политехнический институт 1885–1985. История развития / отв. ред. Н. Ф. Киркач ; редкол. В. И. Атрощенко [и др.]. — Харьков : Вища шк., 1985. — 224 с. — Товажнянский Л. Л. (член редкол.). — *

1998

2. Вестник Харьковского государственного политехнического университета : спец. вып. по материалам междунар. науч.-метод. конф. «Гуманизация высшего образования и воспитательной работы», 10–12 февр. 1998 г. / редкол.: Л. Л. Товажнянский [и др.] ; общ. ред. Л. Л. Товажнянский. — Харьков : ХГПУ, 1998. — Вып. 22. — 195 с. — *

3. Інтегровані технології та енергозбереження : щоквартальний науково-практичний журнал / Харків. держ. політехн. ун-т ; редкол.: Л. Л. Товажнянський (гол. ред.) [та ін.]. — Харків, 1998. — *

2001

4. Україна на шляху оновлення і незалежності : матеріали регіон. студ. наук.-теорет. конф. присвяч. 10-річчю відродження Української державності, Харків, 15–16 трав. 2001 р. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т» ; редкол.: Товажнянський Л. Л. [та ін.]. — Харків : НТУ «ХПІ», 2001. — 404 с. — *

2002

5. Формування сучасної концепції викладання фундаментальних натурознавчих дисциплін в інженерній освіті (фізика та хімія) : тези доп. Міжрегіон. наук.-метод. конф., 16–18 квіт. 2002 р. / редкол.: Товажнянський Л. Л., Сокол Є. І. [та ін.] ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2002. — 104 с. — *

2004

6. Наука і освіта = Research and Education : зб. наук. пр. : до 40-річчя співпраці Нац. техн. ун-ту «Харків. політехн. ін-т» та Мішкольцького ун-ту / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т» ; редкол.: Л. Л. Товажнянський (відп. ред.) [та ін.]. — Харків : НТУ «ХПІ», 2004. — 398 с. — *

7. Проблеми та зміст фундаментальної освіти сучасного інженера : тези доп. Всеукр. наук.-метод. конф., 24–26 листоп. 2004 р. / редкол.: Товажнянський Л. Л., Сокол Є. І. [та ін.] ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2004. — 108 с. : іл. — *

8. Харків: минуле, сучасне, майбутнє. До 350-річчя заснування міста : матеріали регіональної наук.-теор. конф., Харків, 12–13 трав. 2004 р. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т» ; редкол.: Товажнянський Л. Л. [та ін.]. — Харків : НТУ «ХПІ», 2004. — 318 с. — *

2005

9. Велика Вітчизняна війна 1941–1945 рр. : матеріали регіон. студ. наук.-теор. конф. до 60-річчя Перемоги, 27–28 квіт. 2005 р. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т» ; редкол.: Л. Л. Товажнянський [та ін.]. — Харків : НТУ «ХПІ», 2005. — 284 с. — *

2006

10. Європейський інтеграційний процес і Україна : матеріали регіон. наук.-теор. конф. студентів та аспірантів, 25–26 квіт. 2006 р. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т» ; редкол.: Л. Л. Товажнянський [та ін.]. — Харків : НТУ «ХПІ», 2006. — 340 с. — *

2007

11. Україна й світ: минуле, сучасне та майбутнє : матеріали регіон. наук.-теор. конф. студентів та аспірантів, 24– 25 квіт. 2007 р. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т» ; редкол.: Л. Л. Товажнянський [та ін.]. — Харків : НТУ «ХПІ», 2007. — 536 с. — *

2008

12. Україна і світ: минуле, сучасне та майбутнє : матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. студентів та аспірантів, 22–23 квіт. 2008 р. / редкол.: Л. Л. Товажнянський [та ін.]. — Харків : НТУ «ХПІ», 2008. — 416 с. — Укр., рос., нім., англ. мовами. — *

2009

13. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів : матеріали Парламентських слухань у Верховній Раді України, 17 черв. 2009 р. / за заг. ред. В. Полохало. — Київ : Парламентське вид-во, 2009. — 630 . — Товажнянський Л. Л. (член редкол.). — *

14. Фундаментальна освіта і формування гуманітарно-технічної еліти : тези доп. Міжнар. наук.-метод. конф., 7–10 жовт. 2009 р. : до 125-річчя НТУ «ХПІ» / НАНУ, АПНУ, Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т», Фізико-техн. ін-т фізики низьких температур НАН України ; редкол.: Л. Л. Товажнянський (голова) [та ін.]. — Харків : НТУ «ХПІ», 2009. — 148 с. — *

2010

15. Науково-інформаційний вісник / редкол.: І. С. Зозуля [та ін.]. — Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. — № 1 (67) січень — лютий. — 176 с. : іл. — Товажнянський Л. Л. (член редкол.). — *

16. Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес : матеріали Міжнародн. наук.-теорет. конф. студентів і аспірантів, 21–22 квіт. 2010 р. / редкол.: Л. Л. Товажнянський [та ін.]. — Харків : НТУ «ХПІ», 2010. — 500 с. — Укр. та рос. мовами. — *

2011

17. Науково-інформаційний вісник / редкол.: І. С. Зозуля [та ін.]. — Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. — № 1 (72) січень — лютий. — 112 с. : іл. — Товажнянський Л. Л. (член редкол.). — *

18. Науково-інформаційний вісник / редкол.: І. С. Зозуля [та ін.]. — Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. — № 2 (73) березень — квітень. — 140 с. : іл. — Товажнянський Л. Л. (член редкол.). — *

19. Науково-інформаційний вісник / редкол.: І. С. Зозуля [та ін.]. — Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. — № 3 (74) травень — червень. — 140 с. : іл. — Товажнянський Л. Л. (член редкол.). — *

20. Науково-інформаційний вісник / редкол.: І. С. Зозуля [та ін.]. — Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. — № 4 (75) вересень — жовтень. — 164 с. : іл. — Товажнянський Л. Л. (член редкол.). — *

21. Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес : тези доп. Міжнар. наук.-теорет. конф. студентів і аспірантів, 14–15 квіт. 2011 р. : у 2 ч. / редкол.: Л. Л. Товажнянський [та ін.] ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2011.  —
Ч. 1. — 2011. — 336 с. : табл. — Текст укр., рос. — *
Ч. 2. — 2011. — 304 с. — *

2012

22. Науково-інформаційний вісник / редкол.: І. С. Зозуля [та ін.]. — Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. — № 2 (79) березень — квітень. — 168 с. : іл. — Товажнянський Л. Л. (член редкол.). — *

23. Науково-інформаційний вісник / редкол.: І. С. Зозуля [та ін.]. — Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. — № 3 (80) травень — червень. — 152 с. : іл. — Товажнянський Л. Л. (член редкол.). — *

24. Україна і світ : гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес : тези доп. Міжнар. наук.-теорет. конф. студентів і аспірантів, Харків, 4–5 квіт. 2012 р. : у 3 ч. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т» ; редкол.: Товажнянський Л. Л. [та ін.]. — Харків : НТУ «ХПІ», 2012. —
Ч. 1. — 2012. — 337 с. — *
Ч. 2. — 2012. — 309 с. — *
Ч. 3. — 2012. — 245 с. — *

2013

25. Інженерія інноваційних технологій та вдосконалення фундаментальної освіти : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 7–8 листоп. 2013 р. / Нац. акад. наук України [та ін.] ; [редкол.: Л. Л. Товажнянський та ін.]. — Харків : НТУ «ХПІ», 2013. — 80 с. — +

26. Науково-інформаційний вісник / редкол.: І. С. Зозуля [та ін.]. — Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. — № 1 (83) січень — лютий. — 120 с. : іл. — Товажнянський Л. Л. (член редкол.). — *

27. Науково-інформаційний вісник / редкол.: І. С. Зозуля [та ін.]. — Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. — № 2 (85) березень — квітень. — 136 с. : іл. — Товажнянський Л. Л. (член редкол.). — *

28. Науково-інформаційний вісник / редкол.: І. С. Зозуля [та ін.]. — Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. — № 3 (86) травень — червень. — 152 с. : іл. — Товажнянський Л. Л. (член редкол.). — *

29. Науково-інформаційний вісник / редкол.: І. С. Зозуля [та ін.]. — Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. — № 4 (87) липень — серпень — вересень. — 128 с. : іл. — Товажнянський Л. Л. (член редкол.). — *

2014

30. Науково-інформаційний вісник / редкол.: І. С. Зозуля [та ін.]. — Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. — № 1 (90) січень — лютий. — 188 с. : іл. — Товажнянський Л. Л. (член редкол.). — *

31. Науково-інформаційний вісник / редкол.: І. С. Зозуля [та ін.]. — Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. — № 2 (91) березень — квітень. — 128 с. : іл. — Товажнянський Л. Л. (член редкол.). — *

32. Науково-інформаційний вісник / редкол.: І. С. Зозуля [та ін.]. — Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. — № 3 (92) травень — червень. — 164 с. : іл. — Товажнянський Л. Л. (член редкол.). — *

2015

33. Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес : тези доп. Міжнар. наук.-теорет. конф. студ. і аспірантів, м. Харків, 7–8 квіт. 2015 р. : у 3 ч. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т» ; редкол.: Л. Л. Товажнянський [та ін.]. — Харків : НТУ «ХПІ», 2015. —
Ч. 1. — 250 с. — *
Ч. 2. — 256 с. — *
Ч 3. — 220 с. — *

2016

34. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр.: за матеріалами II Міжнар. наук.-практ. конф. «Ідеї академіка Івана Зязюна у працях його учнів і соратників», 25–26 трав. 2016 р. Вип. 45 (49) : у 2 ч. / ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т», НАПНУ. — Харків : НТУ «ХПІ», 2016. — Товажнянський Л. Л. (член редкол.). —
Ч. 1. — 392 с. — *
Ч. 2. — 206 с. — *


                                                                          
* — наявність видання у фонді НТБ НТУ «ХПІ»
+ — наявність видання у фонді Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського