Наукова школа електротехніки Харківського політехнічного інституту

Вепрік Юрій Миколайович

Вепрік Юрій Миколайович народився 17 квітня 1940 року в Алтайскому краї, Каменський район у селищі Аллак. У 1957 році закінчив середню школу № 47 в Новосибірську. У 1963 році закінчив Новосибірський електротехнічний інститут за фахом «Електричні системи і мережі». Захистив кандидатську дисертацію у 1977 році з питань стійкості режимів електричних систем

Юрій Миколайович працює на кафедрі «Передача електричної енергії» НТУ «ХПІ» з 1984 року і по цей час. Вепрік Юрій Миколайович – професор (2009), доктор технічних наук (2011).

Тема дисертації – «Розвиток методів і засобів математичного моделювання режимів роботи електричних систем з несиметрією».

Наукові напрями: розвиток теорії і методів математичного моделювання режимів електричних систем з несиметрією.

Наукові розробки кафедри отримали впровадження на енергетичних об'єктах ОЕС України і регіональних систем, з якими її об'єднує довголітня співпраця. Кафедра постійно веде підготовку кадрів вищої кваліфікації (керівники – професори В. Е. Бондаренко, Ю. М. Веприк, В. І. Гуль).

Професорсько-викладацький колектив кафедри «Передача електричної енергії» зберігає високий науково-педагогічний потенціал, що дозволяє здійснювати глибоку підготовку бакалаврів і магістрів по одному з базових напрямів електроенергетики для вирішення завдань розвитку ОЕС України відповідно до «Основних напрямів енергетичної стратегії України на період до 2030 року».