Наукова школа електротехніки Харківського політехнічного інституту

Борис Федорович Вашура (1889-1969)

Б. Ф. Вашура є фундатором наукової школи «Теорія та практика електричних апаратів» України.

Народився майбутній учений у с. Д'яківка (нині Курська обл.). Закінчив Харківський Технологічний Інститут у 1918 році.

Від 1916 року Вашура служив офіцером Морського флоту.

Від 1923 року Борис Федорович розпочав викладацьку діяльність у школі майстрів Харківського електромеханічного заводу (ХЕМЗ).

1929 року Б. Ф. Вашура отримав запрошення від Харківського технологічного інституту (ХТІ) для читання курсів з електричних апаратів управління. Підготував свій курс лекцій. У 1931 році в Харківському електротехнічному інституті (ХЕТІ) була організована кафедра «Електричні апарати», організатором та першим завідувачем якої став Б. Ф. Вашура. Він розробив нові дисципліни з теорії та практики електричних апаратів управління та регулювання, а у 1939 році Борис Федорович перейшов на постійну роботу в ХЕТІ і отримав звання професора.

У роки Другої світової війни Б. Ф. Вашура був евакуйований до міста Уфа. У1943 році він повернувся до Харкова, де очолив кафедру «Електричні апарати» ХЕТІ. Наукова, педагогічна та організаторська робота Бориса Федоровича та досягнення колективу дослідників під його керівництвом створили електроапаратобудування в СРСР. Наукові результати школи «Теорія та практика електричних апаратів» пов'язані з розробкою теорії апаратів автоматичного керування та регулювання електричних двигунів.

Б. Ф. Вашура активно займався науковою та викладацькою діяльністю. Починаючи з перших років, ця наукова школа активно займалася проблемами електроапаратобудування. Результати наукових досліджень було впроваджено у конструкціях електричних апаратів, насамперед оборонного призначення, відповідно до вимог військового та після військового періоду у житті держави. Наукові результати, отримані в галузі теорії автоматичного управління та регулювання електричними машинами, відображені у роботах багатьох його учнів та забезпечили Борису Федоровичу заслужений авторитет серед вітчизняних та зарубіжних фахівців.

У викладацькій діяльності на особливу увагу заслуговують його розробки лекційних курсів, а саме — «Апарати автоматичного управління та регулювання», «Управління електричними машинами». Навчальні посібники, підготовлені під його керівництвом, стали основою багатьох підручників у галузі електромеханіки. Глибока фізико-математична підготовка та широка ерудиція щодо питань електротехніки, механіки, технології виробництва електричних апаратів, знання предмета та вміння чітко подавати матеріал, висунули його у перші ряди вчених-фахівців електроапаратобудування.

За плідну працю з відновлення народного господарства Бориса Федоровича було нагороджено орденом «Знак пошани» (1944) та медаллю «За доблесну працю в роки Вітчизняної війни 1941–1945 рр.»