Наукова школа електротехніки Харківського політехнічного інституту

Лев Веніамінович Цукерник

Лев Веніамінович народився 27 грудня 1907 року в м. Речиця. Трудовий шлях розпочав у 1924 році робітником-електромонтером центральної електростанції міста Харкова. У 1932 році, після закінчення Харківського електротехнічного інституту, працював інженером науково-дослідного сектору, асистентом, а після захисту кандидатської дисертації у 1936 році — доцентом кафедри «Центральні електричні станції» цього ж інституту.

Від дня створення Інституту енергетики АН УРСР (1939) Лев Веніамінович обіймав у ньому посаду старшого наукового співробітника та керував лабораторією електричних станцій та енергосистем, ним же і організованою. Після утворення Інституту електротехніки АН УРСР став заступником директора з наукової роботи, водночас продовжував управляти лабораторією в Інституті енергетики. Результати глибоких теоретичних та експериментальних досліджень лягли в основу його докторської дисертації «Автоматическое регулирование возбуждения синхронных машин и вопросы устойчивости сложных электрических систем» («Автоматичне регулювання збудження синхронних машин та питання стійкості складних електричних систем»), яку Лев Веніамінович захистив у 1962 році. У 1964 році йому було присвоєно звання професора.

Інститут електротехніки АН УРСР у 1964 році був реорганізований в Інститут електродинаміки АН УРСР, у якому Л. В. Цукерник став завідувачем відділу моделювання електричних систем, а від 1981 року – науковим консультантом.

У 1950 році Цукерник Л. В. була присуджена Державна премія за працю «Разработка и внедрение устройств компаундирования генератора электростанций для повышения устойчивости энергосистем и улучшения условий работы электроустановок» («Розробка та впровадження пристроїв компаундування генератора електростанцій для підвищення стійкості енергосистем та поліпшення умов роботи електроустановок»). Він був ініціатором розгортання науково-дослідних робіт із застосування ЦОМ для вирішення завдань енергетики.

У 1985 році за розвиток теорії аналізу режимів електроенергетичних систем Цукернику було присуджено премію Академії наук УРСР ім. академіка С. О. Лебедєва. Характерними особливостями діяльності Л. В. Цукерника були постійна націленість на потреби практики та висока результативність запровадження наукових розробок у народне господарство. Лев Веніамінович підготував багато кандидатів та докторів наук. Автор понад 200 наукових праць та винаходів, у тому числі – кількох монографій. Він був нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора та медалями, великою срібною та золотою медалями Виставки досягнень народного господарства (ВДНГ), удостоєний звання почесного члена Науково-технічного товариства енергетичної промисловості.