Наукова школа електротехніки Харківського політехнічного інституту

Сукачов Олександр Павлович (1904-1966)

Олександр Павлович Сукачов — випускник Харківського технологічного інституту (ХТІ) 1929 року. Від 1930 року він працював асистентом та викладачем ХТІ.

1930 року відбулася реорганізація ХТІ задля посилення підготовки спеціалістів. На базі електротехнічного факультету організовано Харківський електротехнічний інститут (ХЕТІ). Це був перший в Україні спеціалізований вищий навчальний заклад електротехнічного профілю. У 1931 році, з ініціативи професора П. П. Копняєва, у ХЕТІ було створено кафедру «Теоретичні основи електротехніки» (ТОЕ). Завідувачем кафедри було призначено Олександра Павловича Сукачова.

Для становлення самостійної науково-технічної дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» (ТОЕ) велике значення мали перший підручник українською мовою «Теорія змінних струмів», виданий у 1935 році, та посібник з практикуму теоретичних основ електротехніки (автор О. П. Сукачов). Ці роботи стали базою для створення навчальних програм з електроенергетичної та електромашинобудівної спеціальностей. У 1940 році Олександр Павлович захистив кандидатську дисертаційну роботу на тему «Реактивность электротехнических цепей» («Реактивність електротехнічних ланцюгів»), яка стала узагальненням досліджень фізичних процесів на електротехнічних спорудах.

Сукачов О. П. очолював кафедру «Теоретичні основи електротехніки» (1932–1939, 1943–1966), а протягом 1941–1944 років доцент Олександр Павлович Сукачов виконував обов'язки директора ХЕТІ.

У 1960 році, з утворенням факультету "Автоматика та приладобудування", кафедра ТОЕ, під керівництвом доцента О. П. Сукачова, увійшла до складу нового факультету.

Колектив кафедри зробив значний внесок у становлення та розвиток теоретичної електротехніки в Україні. Кафедра має великий досвід, глибокі традиції та теоретичну школу, створену відомими вченими та педагогами професорами: П. П. Копняєвим, О. М. Ефросом (один із основоположників практичного використання операційного обчислення), В. Л. Беніним (один із творців основ застосування автоматизованих систем в енергетиці), Д. С. Колобковим; доцентами: О. П. Сукачовим, Г. В. Остроумовим та іншими. Їхніми зусиллями, на високому науковому та методичному рівні, сформована класична частина курсу ТОЕ.