Навчальні видання Є. І. Сокола
Підручники, навчальні посібники
1996

1. Электронные управляющие и информационные устройства : учеб. пособие / Е. И. Сокол, В. И. Рябенький, А. В. Кипенский, В. Д. Яндоло, Ю. И. Колесник. — Харьков : ХГПУ, 1996. — 76 с.

2001

2. Відновлювальні джерела енергії у локальних об’єктах / Ю. І. Якименко, Є. І. Сокол, В. Я. Жуйков, Ю. С. Петергеря, О. Л. Іванін. — Київ : Політехніка, 2001. — 113 с.: рис. — (Електронні компоненти та системи для енергетики). — +

2003

3. Мікропроцесорна техніка : підручник / Ю. І. Якименко, Т. О. Терещенко, Є. І. Сокол, В. Я. Жуйков, Ю. С. Петергеря ; ред. Т. О. Терещенко. — Харків : НТУ «ХПІ», 2003. — 440 с. : іл. — *

2004

4. Мікропроцесорна техніка : підручник / Ю. І. Якименко, Т. О. Терещенко, Є. І. Сокол, В. Я. Жуйков, Ю. С. Петергеря ; ред. Т. О. Терещенко ; Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». — 2-ге вид., перероб. та доп. — Київ : Політехніка ; Кондор, 2004. — 440 с. — *

5. Основи схемотехніки електронних систем : підручник / Є. І. Сокол, В. І. Бойко, А. М. Гуржій, В. Я. Жуйков, А. А. Зорі, В. М. Співак, Т. О. Терещенко. — Київ : Вища шк., 2004. — 527 с.

6. Проектування та використання програм діагностики мереж : навч. посібник / В. О. Кравець, Є. І. Сокол, М. Й. Заполовський, І. Ф. Домнін, Ю. М. Колибін, О. М. Рисований ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2004. — 388 с. : іл. — *

2007

7. Комп’ютерна схемотехніка : підручник / В. О. Кравець, Є. І. Сокол, О. М. Рисований ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2007. — 480 с. : іл. — *

8. Спеціалізовані мікроконтролерні системи. Теорія і практика : підручник / Є. І. Сокол, І. Ф. Домнін, О. М. Рисований, В. В. Замаруєв, О. В. Єресько ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2007. — 252 с. — *

2008

9. Мікропроцесорна техніка : підручник / Ю. І. Якименко, Т. О. Терещенко, Є. І. Сокол, В. Я. Жуйков, Ю. С. Петергеря ; ред. Т. О. Терещенко ; Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». — 2-ге вид., перероб. та доп. — Київ : Кондор : Політехніка, 2008. — 594 с. — *

2017

10. Расчет релейной защиты и систем автоматики в электроэнергетике : [учеб. пособие] / Е. И. Сокол, О. Г. Гриб, В. Г. Сыченко, А. А. Данилов, В. Н. Баженов, Ю. В. Владимиров, Д. А. Гапон, С. В. Швец, Т. С. Иерусалимова, Н. В. Рудевич. — Харьков : ФОП Панов А. Н., 2017. — 412 с. — Режим доступа: http://eadnurt.diit.edu.ua/bitstream/123456789/10413/1/Sichenko.pdf — Дата звернення: 04.03.2019.

                                                                          
* — наявність видання у фонді НТБ НТУ «ХПІ»
+ — наявність видання у фонді Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського