Основні публікації про наукову та науково-педагогічну діяльність Є. І. Сокола

1. Архиереев И. П. Кафедра промышленной электроники Харьковского политехнического института : к XXX-летию со дня образования / И. П. Архиереев  // Силовая электроника в решении проблем ресурсо- и энергосбережения : сб. трудов Междунар. науч.-техн. конф., Алушта, октябрь 1993 г. : [к 30-летию кафедры «Промышленная электроника» Харьковского политехнического института] / отв. за вып. Сокол Е. И. — Харьков : ХПИ, 1993. — С. 5–8. — *

2. Евгений Иванович Сокол (к 60–летию со дня рождения) // Електротехніка і Електромеханіка. — 2012. — № 1. — С. 73. — *

3. Еліта держави — видатні випускники Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» : присвячується 125–річчю з дня заснування Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т» ; упоряд. : Л. Л. Товажнянський, Ю. Д.  Сакара, Г. В. Бистріченко, А. В. Ігнатченко, О. В. Овсієнко ; ред. С. Землянська. — Харків : НТУ «ХПІ», 2010. — С. 65, 112. — *

4. Євген Іванович Сокол. [Електронний ресурс] // WIKIMEDIA COMMONS. — Електрон. граф. та текстові дані.

5. Євгену Соколу — 55 // Науковий вісник / Академія наук вищої школи України. — Київ : АН ВШ України. — 2007. — № 5 (31). — С. 195–196. — *

6. Кафедра промышленной и биомедицинской электроники НТУ «ХПИ». История. Достижения. Перспективы / Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т» ; ред. кол. : В. Т. Долбня, Е. И. Сокол, С. Ю. Кривошеев, А. В. Кипенский, А. В. Ивахно. — Харьков : Золотые страницы, 2013. — С. 4–5, 21, 22, 30, 31, 32, 39, 52, 53, 74, 79, 80, 81, 82, 85, 88, 91, 106, 107, 118, 119, 145, 158–162. — *

7. Короткий літопис НТУ «ХПІ», 1885–2015 : присвячується 130–річчю з дня заснування Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т» ; уклад. : В. І. Ніколаєнко, Ю. Д. Сакара, С. С. Телуха ; ред. В. І. Ніколаєнко. — Харків : НТУ «ХПІ», 2015. — С. 2. — *

8. Михайлина М. Адаптація продовжується / М. Михайлина // Політехнік. — 2004. — 22 червня (№ 15–16).

9. Мурзіна О. Головне — робота : про доцента кафедри Промислової електроніки ХПІ Сокола Євгена Івановича — делегата XII Всесвітнього фестивалю / О. Мурзіна // Ленінська зміна. — 1985. — 9 липня.

10. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». Історія розвитку. 1885–2010 : присвячується 125–річчю від дня заснування Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» / В. І. Ніколаєнко, В. В. Кабачек, С. І. Мешковая, Я. В. Мотенко, І. В. Мусієнко, Ю. І. Озерський, М. К. Подольський, Р. О. Пономаренко, Л. П. Савченко, В. І. Силантьєв ; ред. В. І. Ніколаєнко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». ― Харків : НТУ «ХПІ», 2010. — С. 5, 209, 283, 289, 322, 328, 333, 369. — *

11. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» : навчально-консультаційний центр м. Торез. 10 років / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». ― Харків : НТУ «ХПІ», 1997. ― С. 3. — *

12. Особенности подготовки специалистов НТУ «ХПИ» в XXI веке // Наш ВУЗ – крупнейший технический учебный центр, который создавал и создает научно-технический потенциал Украины! / Л. Л. Товажнянский ; гл. ред. А. Саввов. — Харьков : Деловая жизнь, [2002]. — С. 3. — (Лидеры XXI столетия). — *

13. Почесна грамота Кабміну. Вітаємо Є. І. Сокола — проректора, професора НТУ «ХПІ» // Політехнік. — 2002. — 25 червня. — С. 1.

14. Реалізувати потенціал колективу : [інтерв’ю з ректором НТУ «ХПІ» Є. І. Соколом] // Політехнік. — 2015. — 25 червня (№ 11–12).

15. С юбилеем, Евгений Иванович! 14 февр. 2002 г. исполняется 50 лет доктору технических наук, профессору, проректору, заведующему кафедрой «Промышленная и биомедицинская электроника» Евгению Ивановичу Соколу // Політехнік. ― 2002. ― 13 лютого. ― С. 3.

16. Сокол Евгений Иванович // Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» — лидер высшего технического образования Украины / Л. Л. Товажнянский ; гл. ред. А. Саввов. — Харьков : Деловая жизнь, [2005]. — С. 4. — (Лидеры Украины). — *

17. Сокол Евгений Иванович [Электронный ресурс] // Википедия. — Электрон. текстовые и граф. дан.

18. Сокол Евгений Иванович [Электронный ресурс] // Измаил Ньюз. — Электрон. текстовые и граф. дан. — Режим доступа : http://izmacity.in.ua/item/13175-1453692001 — Загл. с экрана.

19. Сокол Евгений Иванович [Электронный ресурс] // Сайт кафедры «Промышленная и биомедицинская электроника». — Электрон. граф. дан. — Режим доступа : http://web.kpi.kharkov.ua/pbme/prepodavateli-kafedry/. — Загл. с экрана.

20. Сокол Євген Iванович [Електронний ресурс] // Науковці України — еліта держави. — Електрон. текстові та граф. дані. — Режим доступу : http://logos-ukraine.com.ua/project/index.php?project=nued4&id=1634. — Назва з екрану.

21. Сокол Євген Iванович [Електронний ресурс] // Ректорат / Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». Єднання освіти, науки, виробництва. — Електрон. текстові та граф. дані. 
— Режим доступу : http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/ntu-hpi/rektorat. — Назва з екрану.

22. Сокол Євген Іванович // Вчені Академії наук вищої школи України (1992–2005) : [довідково-біографічне вид.] / АН ВШУ ; уклад.: В. П. Литвин [та ін.]. — Харків, 2005. — С. 260. — *

23. Сокол Євген Іванович [Електронний ресурс] // Асоціація ректорів вищих технічних навчальних закладів України. — Електрон. текстові дані. — Режим доступу : http://www.ar-tech-uni.org.ua/index.php/2009-05-30-15-13-22. — Назва з екрану.

24. Сокол Євген Іванович [Електронний ресурс] // Вікіпедія. — Електрон. текстові та граф. дані.

25. Сокол Євген Іванович [Електронний ресурс] // Євро Освіта. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». — Електрон. граф. та текстові дані. — Режим доступу :
http://www.euroosvita.net/prog/print.php/prog/print.php?id=691. — Назва з екрану.

26. Сокол Євген Іванович [Електронний ресурс] // Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». — Електрон. текстові дані. — Режим доступу : http://www.rada.com.ua/ukr/catalog/8718. — Назва з екрану.

27. Сокол Євген Іванович [Електронний ресурс] // Свято мужніх чоловіків. — Електрон. текстові дані. — Режим доступу :
http://fvp.kh.ua/?p=89734. — Назва з екрану.

28. Сокол Євген Іванович [Електронний ресурс] // Статус в НАН України. — Електрон. граф. та текстові дані. — Режим доступу : http://www.nas.gov.ua/UA/Sites/PersonalSite/Pages/default.aspx?ffn1=Email&fft1=Eq&ffv1=SokolYeI1952. — Назва з екрану.

29. Талант вченого, педагога присвятив рідному ХПІ // Політехнік. — 2012. — 13 лютого (№ 2–3).

30. Товажнянский Л. Л. Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» : 125 лет НТУ «ХПИ» / Л. Л. Товажнянский ; ред. : С. Землянская, М. Ефремова, Л. Копиевская ; оформ. и дизайн : Г. В. Лисачук, И. М. Шептун ; фото А. И. Гапон [и др.]. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2010. — С. 66, 77. — *

31. Факультет транспортного машиностроения Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» (к 50-летию основания). История. Достижения. Перспективы / Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т» ; ред. кол. : В. В. Епифанов, Д. О. Волонцевич, А. П. Марченко, В. И. Омельяненко, В. Б. Самородов, Н. А. Ткачук. — Харьков : Планета-Принт, 2015. — С. 69 (фото), 74. — *

32. Харьковский политехнический. Ученые и педагоги / Ю. Т. Костенко, В. В. Морозов, В. И. Николаенко, Ю. Д. Сакара, Л. Л. Товажнянский ; Харьк. гос. политехн. ун-т. — Харьков, 1999. — С. 285. — *


                                                                          
* — наявність видання у фонді НТБ НТУ «ХПІ»