2021-10-13

Славін
Гелярій (Гілярій) Йосипович
1890–1938 рр.

Славін Гелярій (Гілярій) Йосипович

02.12.1929 – квітень 1930 – Ректор ХПІ; 27.05.1930 – 18.11.1930 – Директор ХММІ


Список наукових праць Г. Й. Славіна

Публікації про життя та діяльність Г. Й. Славіна


Народився 22 квітня 1890 р. в м. Прилуки в родині службовців.

У 1917-1918 рр. проживав в м. Петроград і працював бухгалтером.

У 1919 р. брав участь у військових діях в частинах Червоної Армії.

З 1919 року – член ВКП (б).

У 1920 р. працював заступником уповноваженого Комітету заготі-вель в м. Прилуки.

У 1921 р. переїхав до м. Харків, де спочатку працював інструк-тором обласного комітету райкому партії. Через 2 роки перейшов на роботу в Харківський губернський статистичний комітет на посаду завідувача обліково-розподільним бюро.

У 1925 році закінчив Харківський інститут народного господарст-ва, де здобув вищу економічну освіту.

У 1925-1927 рр. – заступник завідувача, а в 1928 р. – начальник відділу економіки та праці ВРНГ УРСР.

З 2 грудня 1929 року по квітень 1930 року – перший ректор Харківського політехнічного інституту.

У 1930-1931 рр. – перший директор Харківського механіко-машинобудівного інституту (ХММІ).

У 1931 р. переведений в Народний комісаріат праці як член колегії.

До 1934 року був заступником уповноваженого Комітету заготівель УРСР.

З 1934 року був призначений уповноваженим Комітету заготівель по Харківській області.

У серпні 1937 р. заарештований за ст. 54-8-10-11, як учасник антирадянської правотроцкистської терористичної організації. Засуджений до розстрілу.

Реабілітований у 1956 р.