Публікації про життя та наукову діяльність професора М. М. Павлушкіна

1. Беляков А. В. Факультету химической технологии силикатов – Институту высокотемпературных материалов и технологий РХТУ им. Д. И. Менделеева — 75 лет / А. В. Беляков // Строительные материалы. — 2008. — № 10. — С. 50–53 : фото. — Режим доступа: http://rifsm.ru/u/fl/itm3014.pdf. — Дата звернення: 07.10.2020.

2. Годы и люди (к 70-летию факультета химической технологии силикатов) / ред. Л. М. Сулименко. — Москва : РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2003. — 232 с. : фото, портр.

3. День нынешний и день минувший : по страницам истории силикатного факультета (1933–1993). — Москва, 1993. — 170 с.

4. Директори Харківського хіміко-технологічного інституту [Павлушкін Микола Михейович, 1939–1941 рр.] [Електронний ресурс] // Музей НТУ «ХПІ» : сайт музею історії НТУ «ХПІ». — Текст. и граф. дані. — Режим доступу: http://web.kpi.kharkov.ua/museum/sample-page/rektori/. — Загол. з екрану. — Дата звернення: 07.10.2020.

5. К девяностолетию Н. М. Павлушкина // Стекло и керамика. — 1995. — № 11. — С. 30 : фото.

6. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». Історія розвитку. 1885–2010 : присвячується 125-річчю від дня заснування Нац. техн. ун-ту «Харків. політехн. ін-т» / В. І. Ніколаєнко [та ін.] ; за ред. проф. В. І. Ніколаєнка ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2010. — 408 с. : іл. — Про М. М. Павлушкіна: с. 86, 101, 117 : фот. — *

7. Павлова Т. Г. Между молотом и наковальней. Павлушкин Николай Михеевич. Директор Харьковского химико-технологического института 1939–1941. / Т. Г. Павлова // Служение Отечеству и долгу : Очерки о жизни и деятельности ректоров харьковских вузов (1805–2004 годы) / общ. ред. В. И. Астаховой, Е. В. Астаховой. ― Харьков : Изд-во НУА ; Золотые страницы, 2004. — С. 253. — *

8. Павлушкін Микола Михейович = Pavlushkin Mykola Mykheyovych // Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» = National technical university «Kharkiv polytechnical institute» / ред. кол.: Є. І. Сокол (голова ред. кол.), А. П. Марченко, Ю. Д. Сакара, В. І. Ніколаєнко, Ю. І. Зайцев, В. Г. Камчатний, Р. В. Тимченко, Г. В. Бистріченко, С. П. Землянська, О. . Розова. — Київ : Логос Київ, 2017. — С. 64. — Текст парал. укр. та англ. — Режим доступу: http://logoskiev.com.ua/books/hpi/pdf/064.pdf. — Дата звернення: 07.10.2020.

9. Памяти Н. М. Павлушкина (1905–1984) / Коллектив кафедры химической технологии стекла и ситаллов РХТУ им. Д. И. Менделеева // Стекло и керамика. — 2005. — № 11. — С. 33 : фото. — *

10. Памяти Н. М. Павлушкина (1905–1984) // Стекло и керамика. — 2000. — № 12. — С. 34. : фото. — *

11. Савельев В. Г. К 70-летию факультета химической технологии силикатов РХТУ им. Д. И. Менделеева / В. Г. Савельев // Техника и технология силикатов. — 2003. — Т. 10, № 3–4. — С. 2–11.

12. Сто лет со дня рождения профессора Н. М. Павлушкина // Техника и технология силикатов. — 2006. — Т. 13, № 1. — С. 29–32.

13. Тверитникова О. Є. Нариси історії розвитку прикладних технічних наук в Україні. З досвіду Харківського політехнічного інституту : монографія / О. Є. Тверитникова, Н. І. Посвятенко, Т. В. Мельник ; за заг. ред. Е. К. Посвятенко. — Харків : НТУ «ХПІ», 2015. — 272 с. : іл. — С. 269–270. — *

14. Харьковский политехнический институт. 1885–1985. История развития / отв. ред. Н. Ф. Киркач. — Харьков : Вища школа, 1985. — 223 с. : фото. — О Н. М. Павлушкине: с. 66, 88, 202. — *

15. Шульга І. М. Становлення і розвиток хімії у Харківських технологічному та хіміко-технологічному інститутах (1885–1949 рр.) [Рукопис] : дис. ... канд. іст. наук : спец. 07.00.07 «Історія науки і техніки» / Шульга Інна Миколаївна ; наук. керівник Л. М. Бєсов ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків, 2014. — 231 с. — *

16. Ягодин Г. А. МХТИ: вчера, сегодня, завтра / Ягодин Г. А. // Труды МХТИ им. Д. И. Менделеева. — 1980. — Вып. 115. — С. 3–9.

Список складено станом на 26.04.2021 р.

_________________________________________________
* — наявність видання у фонді НТБ НТУ "ХПІ"
* — наявність видання у фонді Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського