2015-06-24

ТВОРЧА СПАДЩИНА ПРОФЕСОРА І. П. ОСИПОВА (1855–1918 рр.)
(до 160-річчя вченого)

Осипов Іван Павлович
1855–1918 рр.


Перелік наукових робіт професора І. П. Осипова

Аналіз творчої спадщини професора І. П. Осипова за напрямами та періодами

Публікації про життя та наукову діяльність професора І. П. Осипова


11 серпня 2015 р. виповнюється 160 років з дня народження Івана Павловича Осипова (30.07.(11.08).1855–04.11. 1918 рр.) – видатного вітчизняного вченого-хіміка, заслуженого професора, активного громадського та просвітницького діяча.

Після закінчення у 1877 році Харківського університету та отримання ступеню кандидата фізико-математичних наук І. П. Осипов працював там лаборантом. У майбутньому захистив магістерську та докторську дисертації, отримав ступінь доктора хімії, звання професора, викладав курси лекцій з різних розділів хімії. У 1906 р. перейшов до Харківського технологічного інституту на посаду професора органічної хімії. Із 1915 до 1918 р. – директор (з 1917 р. – ректор) Харківського технологічного інституту.

І. П. Осипов був визнаним фахівцем у відділах теоретичної, неорганічної, органічної, фізичної (зокрема, термохімії та хімії розчинів), аналітичної хімії; фармакології; у питаннях судової експертизи з підпалу та підробки; а також у історії хімічної науки. Це стало основою високого рівня викладання хімічних дисциплін та сприяло підготовці високоосвічених науковців, інженерно-технічних та медичних спеціалістів для потреб країни. І. П. Осипов 27 років поспіль очолював Товариство фізико-хімічних наук при Харківському університеті (до 1893 р. – фізико-хімічної секції Товариства дослідних наук Харківського університету). Він став одним із співорганізаторів та першим директором Харківського жіночого політехнічного інституту.

За своїм характером усі його науково-освітні напрацювання поділено на наступні складові: а) наукові дисертації; б) наукові праці, реферати, доповіді, промови, лекції, повідомлення, демонстрації, а також біографічні праці, доповіді, повідомлення; в) підручники, навчальні посібники, конспекти; г) редаговані ювілейні та науково-популярні видання; д) переклади, як здійснені вченим безпосередньо, так і редаговані ним; д) відгуки та рецензії на дисертації та студентські наукові праці; е) некрологічні статті та повідомлення; є) листи та телеграми (вітальні, некрологічні); ж) рапорти, офіційні доповіді вченого та офіційних органів (комісій тощо) за його участю. У такому порядку наведено перелік праць. У межах кожної складової праці розміщено за хронологією виходу. Після переліку наведено авторську наукометричну таблицю «Аналіз творчої спадщини професора І. П. Осипова за напрямами та періодами».

Без сумніву, цей матеріал стане в нагоді всім, хто цікавиться історією вітчизняної науки та вищої школи, зокрема НТУ «ХПІ».

Матеріал підготував Валерій Григорович Камчатний