2020-02-05

Мухачов
Петро Матвійович
1861–1935 рр.

Перелік наукових робіт професора П. М. Мухачова

Публікації про життя та наукову діяльність професора П. М. Мухачова


Петро Матвійович Мухачов народився 27 лютого 1861 року в Петербурзі, в родині чиновника. Він отримав прекрасне виховання і освіту.

У 1878 р. Петро Матвійович закінчив реальне відділення Петропавлівського училища в Петербурзі та вступив до Петербурзького технологічного інституту на механічний факультет, який закінчив у 1883 р., отримавши звання інженера-технолога 2-го розряду.

Після закінчення інституту Петро Матвійович починає працювати механіком на Нижньотагільському заводі П. П. Демидова. На цьому заводі П. М. Мухачов пропрацював чотири роки, досконально вивчив машини заводського виробництва того часу, їх конструкцію, теорію і роботу в практичних умовах. Працюючи на Нижньотагільському заводі, Петро Матвійович з 1883 р. також викладав механіку в Нижньотагільскому реальному училищі.

Після чотирирічної роботи на заводі, в серпні 1887 р. Петро Матвійович починає викладати креслення у Харківському практичному технологічному інституті.

У 1888 р. Петро Матвійович викладає курс заводських машин і пристроїв гідротехнічних споруд, а також керує проектуванням гідравлічних приймачів.

Цитата

З 1889 р. П. М. Мухачов починає читання лекцій і організовує навчання фахівців в області паровозобудування. У 1889-1890 рр. Петро Матвійович Мухачов вивчав виробництво паровозів на заводах Росії і за кордоном. У 1890 р. П. М. Мухачов був відряджений до Західної Європи для спеціального вивчення паровозної справи. Після повернення у Харків йому було доручено читання курсу «Теорія паровозів» і «Будова паровозів», а потім і проектування паровозів на V курсі. Ці заняття були одними з найважливіших в інституті, тому що більшість випускників по закінченню навчання починали службу на підприємствах залізниць.

1 червня 1890 р. Петро Матвійович був затверджений у званні ад'юнкт-професора. Цитата В результаті величезної роботи в 1893-1894 навчальному році П. М. Мухачовим був підготовлений до друку підручник «Теорія і конструкція паровозів», що забезпечив успішне викладання і вивчення студентами цієї складної дисципліни.

У 1893-1894 рр. організовується одна з перших десяти спеціальних кафедр інституту — кафедра паровозобудування, і починається підготовка фахівців в цій галузі. 1 лютого 1895 р. Мухачов призначається професором прикладної механіки ХТІ.

У 1896 р. П. М. Мухачов виконував обов'язки директора інституту. У 1902 р. Петро Матвійович призначається секретарем Навчального комітету інституту, а в 1904 р. — членом Господарського комітету. У 1905 році йому знову доручається тимчасове виконання обов'язків директора інституту. Влітку того ж року під час перерви в заняттях Петро Матвійович відвідує Льєжську виставку і оглядає бельгійські заводи.

27 серпня 1905 р. Радам вищих навчальних закладів було надано право обрання з числа професорів директора інституту, його помічників і секретарів факультетів. Першим виборним директором Харківського технологічного інституту з вересня 1905 року став Петро Матвійович Мухачов. На цій посаді, неодноразово переобираючись, він залишався до 1915 року.

У 1906 р. П. М. Мухачов бере участь в нараді з реформи вищих спеціальних навчальних закладів, що проводилася в Петербурзі. У 1907 р. він бере участь в роботі 15-го з'їзду інженерів рухомого складу та тяги. У цьому ж році він знову відряджається за кордон для ознайомлення з заводами Німеччини, Франції, Англії, Бельгії.

У 1909 р. Петро Матвійович сам керує екскурсіями студентів на заводи Південно-Російського Дніпровського металургійного та Олександрівського Південно-Російського товариств. У 1910 р. він відвідує Брюссельську всесвітню виставку, паровозобудівні та металургійні заводи Бельгії, Німеччини і Швейцарії. Цитата У 1911 р. П. М. Мухачов відряджається на російські паровозобудівні і механічні заводи — Невський, Брянський, Коломенський, Обухівський та Путилівський. У 1912 р. Петро Матвійович знову відвідує ряд металургійних і паровозобудівних заводів за кордоном. Підсумком цих відвідин є перегляд і перевидання в 1912 р. курсу «Теорія паровозів».

У серпні 1912 р. Петру Матвійовичу присвоюється звання заслуженого професора за 25-річну науково-навчальну діяльність в Харківському технологічному інституті.

У 1913 р. Петро Матвійович відряджається на з'їзд діячів з гірничої справи, металургії та машинобудування. У цьому ж році він організував і відкрив при Харківському технологічному інституті курси сільського вогнестійкого будівництва і керував ними до 1919 р.

У квітні 1917 р. П. М. Мухачов звільняється з Харківського технологічного інституту і знову поновлюється на посаді професора у 1920 році. З 1930 р., після поділу технологічного інституту на ряд галузевих навчальних інститутів, учений до самої своєї смерті в 1935 р. керує у Харківському механіко-машінобудівельному інституті кафедрами паровозобудування і обробки металів тиском, а в Харківському інституті інженерів залізничного транспорту — кафедрою паровозобудування.

У 1927 р. побачило світ останнє перероблене видання двотомного курсу «Паровози». Протягом 30 років, до 1957 року, коли в СРСР було припинено паровозобудування, а кафедра паровозобудування нашого інституту була реорганізована в кафедру локомотивобудування, ця книга продовжувала залишатися однією з головних у підготовці інженерів-паровозобудівників.

Петро Матвійович Мухачов був талановитим лектором, методистом і вихователем інженерних і наукових кадрів, блискучим педагогом. Серед учнів Петра Матвійовича — багато професорів, доцентів, завідувачів кафедрами нашого інституту та інших інститутів країни, його з вдячністю згадує не одне покоління інженерів та науковців. Володіючи широким науково-технічним кругозором, П. М. Мухачов був прекрасним керівником навчальної та наукової діяльності інституту, невпинно направляв його розвиток відповідно до потреб часу.

Цитата

Петро Матвійович Мухачов помер 19 лютого 1935 року в віці 74 років, до останнього дня виконуючи повне лекційне навантаження і керівництво всією навчальною, методичною та науковою роботою двох кафедр нашого інституту — паровозобудування і гарячої обробки металів. 23 лютого 1935 р., в день похорону Петра Матвійовича Мухачова, газета нашого інституту «За темпи та якість» присвятила його пам'яті змістовний некролог, в якому з глибоким почуттям говорилося про велику втрату інституту.


Використані матеріали з статті Куценко С. М. "Выдающийся ученый заслуженный профессор Харьковского политехнического института Петр Матвеевич Мухачев : доклад, прочитанный проф. С. М. Куценко на заседании Ученого Совета ХПИ им. В. И. Ленина 11 мая 1962 г., посвященном столетию со дня рождения засл. проф. ин-та П. М. Мухачева"