Перелік наукових праць О. М. Маслова

1. Використання енергетичних ресурсів для електрифікації України у другій п'ятирічці / А. Маслов // Господарство України. — 1932. — № 3–4. — С. 42–49. — *

2. Промплан Украины на 1925–26 хозяйств. год : по предварительным данным материалов ВСНХ УССР / А. Маслов // Хозяйство Украины. — 1925. — № 10. — С. 22–38. — *

Списки складені станом на 22.09.2021 р.

_________________________________________________
* — наявність видання у фонді НТБ НТУ "ХПІ"