Засновники наукової школи електротехніки Харківського політехнічного інституту

Історія становлення та розвитку наукової школи електротехніки Харківського політехнічного інституту

Серед науково-технічних шкіл України особливе місце посідає Харківська електротехнічна школа. Формування науково-технічної школи у галузі електротехніки в Україні пов'язане з ім'ям професора Павла Петровича Копняєва. Особистість П. П. Копняєва привертає увагу дослідників своєю непересічністю. Видатний вчений та педагог, один із організаторів вищої технічної освіти, засновник наукової школи електротехніки в Україні. У різні роки декан механічного відділення, електротехнічного факультету, ректор Харківського технологічного інституту (ХТІ), голова Всеукраїнської електротехнічної секції та Всеукраїнської асоціації інженерів.

Передумовою становлення електротехнічних досліджень ХТІ стало створення фізичного кабінету. 5 серпня 1885 року, на пропозицію першого директора інституту професора В. Л. Кирпичова, на посаду ад'юнкт-професора фізики було призначено доцента Харківського університету О. К. Погорелка. Від 1892 року, саме з його ініціативи, електротехніка як навчальна дисципліна була вперше введена до навчального плану ХТІ. О. К. Погорелко, відомий науковій громадськості як фізик-теоретик, значну увагу приділяв застосуванню прикладних досягнень електротехніки, а особливо для розвитку міського господарства. Він очолював комісію з електричного освітлення міста та будівництва центральної міської електростанції, ініціював будівництво у Харкові трамвайного сполучення. Трамвай з'явився у Харкові раніше ніж у Москві та Санкт-Петербурзі.

Перші системні дослідження в галузі електротехніки в ХТІ були розпочаті талановитим ученим у галузі фізичної хімії та електрохімії М. П. Клобуковим. Величезна заслуга М. П. Клобукова у становленні таких навчальних дисциплін як електротехніка та електрохімія. Досвід викладацької та наукової роботи він узагальнив у нових підручниках, опублікованих літографічним способом протягом 1893–1895 років. Це були перші в Україні підручники для вивчення електротехніки. За дорученням навчального комітету ХТІ, Микола Петрович розпочав організацію нового електрохімічного напрямку підготовки. Зазначимо, що курс загальної електротехніки викладали студентам механічного відділення лише в обсязі двох годин, а дипломні проєкти з електротехнічної спеціалізації не виконувались.

Задля виправлення ситуації, від 1-го лютого 1899 року, П. П. Копняєва було зараховано штатним викладачем ХТІ.

Дивись далі