Наукова школа електротехніки Харківського політехнічного інституту

Володимир Борисович Клепіков

Клепіков Володимир Борисович – відомий вчений, доктор технічних наук, професор, Президент Української асоціації інженерів-електриків, Заслужений діяч науки і техніки України – народився 29 липня 1939 року в м. Харкові. Його батько Борис Федорович – відомий у Харкові вчитель фізики середньої школи № 35, мати Євгенія Петрівна – працівник Харківенерго. Після закінчення у 1961 році електромашинобудівного факультету Харківського політехнічного інституту був залишений для роботи в лабораторії механічних випрямлячів. Приймав участь у розробці, виготовлені та налаштовуванні автоматичних швидкодіючих регуляторів току прямої дії на Дніпровському титаномагнієвому заводі.

Клепіков В. Б. пройшов шлях наукового росту від аспіранта до доктора технічних наук, академіка АН України. У 1976 році був обраний завідувачем кафедри електроприводу. На сьогоднішній день є завідувач кафедри «Автоматизовані електромеханічні системи», якою керує вже 33 роки. За ці роки виконано повний ремонт навчальних приміщень кафедри; створені обчислювальний та мікропроцесорний центри, що оснащені сучасним обладнанням; відкриті нова спеціалізація «Системи керування робототехнічними комплексами» та спеціальність «Електропобутова техніка». Співробітниками та аспірантами кафедри захищені 4 докторських та 41 кандидатська дисертації, модернізовано і створено 35 нових лабораторних стендів, підготовлено більш ніж 2500 інженерів-електромеханіків. Про значний авторитет кафедри та її завідувача, високу якість підготовки спеціалістів-електроприводчиків свідчить активна підтримка і допомога кафедрі з боку багатьох ведучих підприємств і організацій України, де працюють її випускники.

Володимир Борисович зробив значний особистий внесок в розвиток теорії електромеханічних систем. Він автор нового наукового напрямку. Його докторська дисертація «Динаміка електромеханічних систем з від'ємним в'язким тертям» при захисті у 1989 р. рішенням Ради Московського енергетичного інституту була засвідчена як новий розділ теорії електроприводу. Ним розроблені основи теорії нового класу електромеханічних систем, які мають велике практичне значення для електроприводів з нелінійним фрикційним навантаженням. Клепіковим В. Б. були здобуті важливі наукові та практичні результати. Ним розроблена теорія електромеханічних систем з від'ємним в'язким тертям; встановлені умови виникнення фрикційних автоколивань в електроприводах машин і механізмів; виходячи з запропонованого ним універсального графу, встановлені загальні властивості типових зворотних зв’язків у двомасовій електромеханічній системі з від’ємним тертям; розроблена методика визначення оптимальних параметрів керування електроприводом на базі теорії планування експерименту з перетворенням метрики факторного простору; визначені принципи усунення автоколивальних режимів в електроприводах різних машин та механізмів.

Клепіков – ініціатор наукових робіт по використанню нейронних мереж і генетичних алгоритмів для керування електромеханічними системами, автор перших в СНД наукових праць та керівник перших наукових тем за планами ДКНТ та Міносвіти України у цьому напрямку. Ним запропоновано квазінейрорегулятор, що одержав патент України, який забезпечує задану якість регулювання з винайденням вагових коефіцієнтів по аналітичним співвідношенням. В 1999 році при виконанні експериментів у Магдебурзькому університеті винайшов явище підсилення пружних коливань нелінійністю тертя у електромеханічній системі з проковзуванням.

Клепіков В. Б. був керівником ряду науково-дослідних робіт за постановами Уряду, ДКНТ, галузевих міністерств та підприємств, при проведенні яких розроблені та впроваджені:
     – система усунення пробуксовування валків прокатних станів (завод «Запоріжсталь»);
     – прилад подавлення вібрацій у важких вальцешліфувальних верстатах (Харківський верстатобудівний завод ім. Косіора);
     – високостабільне джерело живлення літаків (Харківський авіаційний завод);
     – система запобігання буксування коліс рудничних електровозів (Харківський завод «Електромашина»);
     – електропривод скануючого пристрою з фрикційною електромагнітною муфтою (Харківський інститут Радіоастрономії) та інші.

Особливу пошану наукової громади електриків та електромеханіків заслужив Володимир Борисович за те, що в складні часи економічного та творчого занепаду став ініціатором та організатором щорічної Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія та практика» (з 1993 р.), яка згуртувала в Україні вчених, спеціалістів промисловості, проектних організацій та надала їм новий творчий підйом, поштовх до нових наукових досягнень. За ці роки її учасники захистили 53 докторські та 115 кандидатських дисертацій.

Володимир Борисович організував пошук історичних коренів електротехнічної школи України, багато зробив для визнання заслуги проф. П. П. Копняєва, як її засновника; був ініціатором створення його бюсту.

Визнанням авторитету В. Б. Клепікова як діяча науки і техніки є те, що в 1997 році його одноголосно обрано Президентом Української асоціації інженерів-електриків, яка має 15 регіональних осередків. Він Дійсний член Академії інженерних наук України, головний редактор журналу «Електроінформ», голова науково-методичної підкомісії Міносвіти України з напрямку «Електромеханіка», член ряду експертних комісій вищих державних установ.

Клепіков В. Б. має значний міжнародний авторитет. Вільно володіє 4 мовами. Неодноразово виступав з науковими доповідями в Росії, Німеччині, Італії, Угорщині, Індії, Сирії та в інших країнах. Дійсний член міжнародної асоціації ІЕЕЕ. За наукові досягнення нагороджений Мішкольським університетом медаллю Signum Aurum Universitatis.

Велике місце в житті В. Б. Клепікова займає педагогічна діяльність. В різні роки ним були підготовлені лекційні курси «Потужні і імпульсні прилади», «Основи наукових досліджень», «Промислова електроніка», «Введення в спеціальність». Зараз читає курси «Теорія електроприводу», «Нові фізичні та математичні методи в електромеханіці», приділяючи увагу набуттю студентами системного аналітичного мислення та розуміння фізичної суті явищ. Персонально готує команду кафедри до участі у Всеукраїнській олімпіаді з теорії електроприводу, керує науковою роботою магістрів і аспірантів. Під його керівництвом захищена 1 докторська та 17 кандидатських дисертацій. Для залучення шкільної молоді до програмування на комп’ютері замість рефлексивних ігор за його ідеєю був створений комп’ютерний електромеханічний комплекс з відео та музичним супроводженням «Танцюючий страус», який неодноразово одержував нагороди на виставках Міністерства освіти і науки України. Володимир Клепіков – співавтор підручника «Основи наукових досліджень та технічної творчості» , в якому ним написано розділ по теорії планування експерименту, а також співавтором навчального посібника «Електромеханічні системи автоматизації та електропривід» – матеріал по фаззі-керуванню, нейронним мережам, генетичним алгоритмам та динаміці електромеханічних систем з від’ємним в’язким тертям.

В останні роки В. Б. Клепіков приділяє велику увагу питанням теорії та практики енерго- ресурсозбереження в Україні засобами електроприводу, показує, що електропривод є найширшою базою економії електроенергії. Як засіб автоматизації та оптимізації технологічних процесів електропривод за рахунок зниження відходів виробництва, втрат розхідних матеріалів, підвищення якості, надійності та довговічності машин та механізмів здатен надати додатковий ефект енерго- ресурсозбереження, який часто багатократно перевищує ефект від прямої економії електроенергії. Він розробив пропозиції щодо стратегії модернізації електроприводів середньої потужності в Україні.

Під його керівництвом були розроблені енергозберігаючі прилади:
     – джерело електроживлення для газорозподільних систем за схемою «Турбодетандер – асинхронний генератор – ШІП - інвертор» (для АТ «Турбогаз»);
     – електропривод ескалатора метрополітену;
     – інтегрований електропривод з мікропроцесорним керуванням та інші, відзначені у 2003-2009 рр. нагородами
Всеукраїнських та регіональних виставок.

Розробка «Багатофункціональний перетворювач частоти ПЧРТ-3» для енергозберігаючого електроприводу, впроваджена у серійне виробництво на Харківському приладобудівному заводі ім. Т. Г. Шевченко, одержала на Всеукраїнському конкурсі-виставці медаль та диплом «Кращий вітчизняний товар 2008 року».

Творча діяльність Володимира Борисовича знайшла відображення у 4-х книгах, 237 публікаціях: з них 182 наукові статті, 22 авторські свідоцтва на винахід та патенти, 11 навчально-методичних матеріалів, 12 статей з проблем вищої школи

Наукова, педагогічна та громадська діяльність Клепікова Володимира Борисовича відзначена урядовими нагородами: орденом «Дружба народів», медаллю «За освоєння цілинних земель», медаллю Казахстану «50 років цілини». У 2002 році його визнано переможцем обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Науковець», а у 2005 році – в номінації «Завідувач кафедри», фіналістом Всеукраїнського конкурсу «Лідер паливно-енергетичного комплексу–2002» в номінації «Вчений». У 2005 році присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки та техніки України». В. Б. Клепіков створив на кафедрі АЕМС дружний, міцний колектив, здатний до вирішення значних наукових, організаційних, творчих завдань. Він з повагою і доброзичливістю ставиться до співробітників кафедри, має серед них великий і безсуперечниий авторитет і користується їх любов’ю.