Хронологія основних дат життя та діяльності В. Л. Кирпичова


1845 — 8 жовтня (26 вересня) народився в Петербурзі.

1862 — закінчив Полоцький кадетський корпус.

1863 — закінчив Михайлівське артилерійське училище.

1863-1865 — служба (стажування) у Кронштадтській фортечній артилерії.

1865-1868 — навчання в Михайлівській артилерійській академії.

1869-1870 — виконав першу наукову роботу (спільно з акад. Гадоліним А. В.) з механічних випробувань сталі, обробленої за способом Чернова Д. К.

1870 — обрано за конкурсом викладачем механіки Петербурзького технологічного інституту.

1873 — стажувався в Німеччині (у Гейдельберзі), де слухав лекції та навчався у відомого фізика Г. Кірхгофа.

1874 — виступив на засіданні Російського фізико-хімічного товариства з доповіддю щодо доведення теореми подібності теорії пружності стосовно явищ пружності.

1876 — відвідав виставку наукових приладів, що відкрилася в Кенсінгтонському музеї у Лондоні. Одружився на Матильді Карлівні Циглер. Обрано професором Петербурзького технологічного інституту.

1881-1887 — член ради Російського технічного товариства; а з 1907 р. — почесний член цього товариства.

1882 — виступив на засіданні Російського технічного товариства з першою у Росії доповіддю про охорону робітників від нещасних випадків.

1884 — разом з І. О. Вишнеградським брав активну участь у розробці проєкту розвитку професійної освіти в Росії.

1885-1898 — організатор і директор Харківського технологічного інституту.

1888 — обрано почесним членом Політехнічного товариства при Московському технічному училищі.

1893 — був експертом на Всесвітній промисловій виставці у Чикаго. Ознайомився з американськими машинобудівними заводами.

І895-1898 — один із засновників і голова Південно-Російського товариства технологів; згодом — почесний член цього ж товариства.

1897 — брав участь у Комісії з питань про вищі технічні навчальні заклади.

1898-1902 — організатор і директор Київського політехнічного інституту. Вийшов друком перший том курсу «Сопротивление материалов».

189? — вышел из печати второй том курса «Сопротивление материалов».

1902 — звільнено з посади директора КПІ за підтримку революційного руху студентства. Видав курс «Основания графической статики» (надалі вийшли друком шість перевидань).

1903 — голова будівельної комісії Петербурзького політехнічного інституту. З осені почав викладати в цьому інституті курс прикладної та будівельної механіки. Вийшла друком праця «Лишние неизвестные в строительной механике» (друге видання — у 1934 р.).

1907 — вийшла у світ книга «Беседы о механике» (чотири з п'яти її видань було підготовано значно пізніше).

1910 — почесний член Першого з'їзду діячів гірничої справи, металургії та машинобудування. Головував на Другому з'їзді діячів гірничої справи, металургії та машинобудування.

1913 — написав останні праці — «Оптическое изучение упругих деформаций» та «Об усталости металлов».

1913 — 20 (7) жовтня помер у Петербурзі.