Наукова школа електротехніки Харківського політехнічного інституту

Анатолій Григорович Гурин

Доктор технічних наук, завідувач кафедри "Електроізоляційної і кабельної техніки", професор Гурин Анатолій Григорович народився 22 червня 1939 року у м. Харкові. Після закінчення середньої школи вступив до Харківського політехнічного інституту і працював слюсарем-збиральником теперішнього інструментального заводу. Інститут закінчив у 1962 році за фахом "Електричні машини і апарати" і був направлений на роботу в науково-дослідну лабораторію техніки високих напруг і перетворювачів струму ХПІ, де працював з 1962 по 1976 рік на посадах від молодшого наукового співробітника до керівника групи високовольтних випробувань.

У 1973 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, пов'язану із проблемами формування пристроїв з ємкісними накопичувачами енергії. Впровадження його розробок дозволило виключити промислові вибухи при геологорозвідувальних роботах на суші, на шельфі морів і внутрішніх водойм і виключити буровибухові роботи, що наносять величезну шкоду навколишньому середовищу. У 1999 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук і з 2000-го року працює професором кафедри "Електроізоляційна та кабельна техніка".

Анатолій Григорович Гурин є одним з ведучих учених України у області високовольтної імпульсної техніки, електрофізичних методів перетворення енергії, електроізоляційної і кабельної техніки. Заснував наукову школу по створенню потужних випромінюючих електродинамічних комплексів для географічних і гідроакустичних досліджень при розвідці корисних копалин і моніторингу навколишнього середовища. У рамках школи захищена докторська і чотири кандидатські дисертації, отримано понад 20 авторських посвідчень та 4 патенти України з цієї тематики. Зараз ці роботи спрямовані на підвищення дебіту діючих глибоких нафтових свердловин електрофізичними методами.

Підготував і опублікував 93 наукові праці, має 35 авторських посвідчень і патентів України в галузі високовольтної силової та електроізоляційної техніки. Маючи заслужений авторитет серед науковців і колективів, він часто залучається до опонування кандидатських і докторських дисертацій, є головою та членом двох спеціалізованих Рад із захисту дисертацій. А. Г. Гурин розробив і читає лекційні курси "Розрахунок і конструювання ізоляції", "Технологія ізоляції трансформаторів і високовольтних апаратів", "Вступ до спеціальності". Дані курси забезпечені необхідними навчальними і методичними посібниками. З 1976 року Гурин А. Г. постійно обирається завідувачем кафедри "Електроізоляційної і кабельної техніки", де сформовані наукові напрямки з розвитку виробництва і випуску нової кабельної продукції, розробці методів і апаратури для випробування і діагностики існуючих кабельних ліній АЕС і промислових підприємств. У зв'язку з освоєнням в Україні виробництва силових кабелів напругою до 110 кВ виникла необхідність створення теоретичних основ і апаратури для вивчення розвитку часткових розрядів і їхнього впливу на старіння полімерної ізоляції. Розроблена випробувальна установка для визначення рівня часткових розрядів у кабелях зі зшитою полімерною ізоляцією на 110 кВ, яка одержала диплом республіканської виставки "Барвиста Україна", як кращий товар 2007 року.

Гурин А. Г. є головою технічного комітету № 131 "Електроізоляційна і кабельна техніка" Держспоживстандарту України, що об'єднує 21 організацію виробників і споживачів України. Комітетом проводиться робота з удосконалення нормативної бази і створенню державних стандартів України з кабельної техніки, які орієнтують виробників кабельної продукції на світові рівні показників якості при проектуванні, виробництві та випробуваннях. Технічний комітет разом із МНС став ініціатором створення вітчизняних стандартів з пожежної стійкості кабельних виробів. Результатом цієї роботи є розробка вимог до кабельно-провідникової продукції, що використовується АЕС, метрополітеном і іншими соціально важливими об'єктами ; внесені зміни в нормативну документацію відповідних міністерств і відомств.

За досягнення в науковій і педагогічній роботі, творчий і ініціативний підхід при підготовці фахівців і магістрів в області електроізоляційної і кабельної техніки Гурин А. Г. у 2007 році нагороджений грамотою Міністерства освіти і науки України, у 2006 році –  грамотою губернатора Харківської обласної держадміністрації. За досягнення у сфері фундаментальних досліджень технологій видобутку корисних копалин у 2007 році став призером Всеукраїнського конкурсу "Лідер паливно-енергетичного комплексу'2007" у номінації "Вчений". Працюючи на різних посадах, Гурин А. Г. завжди приймав активну участь у громадській діяльності – був головою житлово-побутової комісії профкому співробітників університету і парторгом лабораторії та факультету.