Вісники НТУ «ХПІ» за 2020 рік

Вісник НТУ «ХПІ». Серія: "Стратегічне управління, управління портфелями, 
програмами та проектами"   № 1 (PDF, Size: 2,1 МБ)     № 2 (PDF, Size: 2,64 МБ)
Вісник НТУ «ХПІ». Серія: "Системный анализ, управление и информационные 
технологии "   № 3 (PDF, Size: 22 МБ)