Правила цитування

До вашої уваги стаття І. О. Кудинова "Основи наукового цитування"

1. ПРО ПЛАГІАТ
1.1. Визначення терміну
1.2. Класифікація типів плагіату
1.3. Шляхи виявлення плагіату
2. ОФОРМЛЕННЯ ПОСИЛАНЬ І ЦИТАТ
2.1. Якісні та кількісні характеристики бібліографічних посилань
2.2. Загальні правила оформлення бібліографічних посилань
2.3. Розміщення номеру бібліографічного посилання в тексті
2.3.1. Розміщення посилань щодо цитат та авторського тексту
2.3.2. Пунктуація при розміщенні посилань у тексті роботи
2.4. Посилання на автора або роботу
2.5. Непряме цитування (перефразування, парафраз)
2.6. Пряме цитування
2.6.1. Загальні вимоги до цитування
2.6.2. Якісні та кількісні характеристики цитат
2.6.3. Оформлення прямих цитат у тексті роботи
2.7. Цитування за вторинними джерелами
2.7.1. Цитування по цитаті
2.7.2. Випадки, коли цитування по цитаті виправдано
2.8. Цитування джерел іноземною мовою
2.8.1. Згадка іноземних прізвищ та ініціалів
2.8.2. Цитування іноземних термінів
2.8.3. Цитування фрагментів тексту іноземних джерел
2.9. Особливі випадки цитування
2.9.1. Самоцитування
2.9.3. Посилання на неопубліковані документи 
2.9.4. Цитування з особистої бесіди
2.9.6. Цитування законодавчих і відомчих актів
2.9.7. Цитування творів художньої літератури
2.9.8. Цитування віршів
2.10.Зміна тексту, коментарі та скорочення в цитатах
2.10.1. Випадки, в яких допускається зміна тексту цитати
2.10.2. Оформлення пропусків в цитатах
2.10.3. Оформлення коментарів і виділень в цитатах
3. ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
3.1. Правила складання бібліографічного списку
3.1.1. Алфавітна побудова списку
3.1.2. Порядкова побудова списку
3.2. Основні елементи бібліографічних посилань
3.2.1. Оформлення області заголовка, відомостей про авторів та
відповідальності
4. ПЕРЕВІРКА УНІКАЛЬНОСТІ ТЕКСТУ
4.1. Перевірка унікальності тексту
4.2. Etxt Антиплагіат
4.2.1. Налаштування програми
4.2.2. Робота з програмою
4.3. Advego plagiatus
4.3.1. Налаштування програми
4.3.2. Робота в програмі
4.4. Загальні рекомендації щодо процесу перевірки тексті на плагіат
ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ