Шоман Ольга Вікторівна

Список публікацій О. В. Шоман

Шоман Ольга Вікторівна — завідувач кафедри геометричного моделювання та комп’ютерної графіки НТУ «ХПІ», доктор технічних наук, професор.

У 1998 р. О. В. Шоман захистила дисертацію «Геометричне моделювання променевого енергообміну між аналітично заданими поверхнями» на здобуття наукового ступеня кандидата технiчних наук. У 2007 р. захистила докторську дисертацію за темою «Геометричне моделювання узагальнених паралельних множин».

У 2008 р. — після успішного захисту докторської дисертації — Ольга Вікторівна стає завідувачем кафедри геометричного моделювання та комп’ютерної графіки.

О. В. Шоман — відомий фахівець у галузі геометричного моделювання явищ і процесів. Під керівництвом Ольги Вікторівни кафедра проводить наукові дослідження спільно з різними науковими і виробничими організаціями, такими як ТОО Пожежно–технічне підприємство «Брандмайстер» (Харків), Інститут термоелектрики НАН України (Чернівці), Ужгородський національний університет, Полтавський університет споживчої кооперації України, ТОВ «Український НДІ джерел світла» (м. Полтава), Кременчуцький державний університет ім. М. Остроградського. А також плідно співпрацює в області прикладної геометрії та комп'ютерних технологій з провідними кафедрами вузів Києва, Львова, Мелітополя, Москви, Бєлгорода та ін.

Зараз професор О. В. Шоман продовжує науково-дослідну роботу в галузі проблем геометричного моделювання фізичних і фізико-хімічних явищ і процесів. В її активі понад 70 опублікованих наукових праць, серед яких монографія та  навчальний посібник, рекомендований МОН України.

О. В. Шоман в Google Scholar