Козуля Тетяна Володимирівна

Список публікацій Т. В. Козулі

Козуля Тетяна Володимирівна — доктор технічних наук, професор кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Народилася у 1963 р.

У 1987 р. закінчила кафедру технології неорганічних речовин Харківського політехнічного інституту (нині — Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»). Після закінчення інституту працювала в Інституті монокристалів НАН України. З 1997 по 2003 рр. Козуля Т. В. — викладач кафедри геоекології та конструктивної географії в Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна. У 1999 р. на базі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна захистила кандидатську дисертацію за темою: «Особливості поведінки техногенних елементів у грунтах різних фацій долинних ландшафтів середньої течії р. Сів. Донець» та отримала науковий ступінь кандидата географічних наук.

У 2003 р. Тетяна Володимирівна прийшла на роботу до Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» на кафедру автоматизованих систем управління (нині — кафедра програмної інженерії та інформаційних технологій управління).

У 2012 р. Козуля Т. В. захистила докторську дисертацію за темою «Особливості оцінки якості навколишнього середовища і управління екологічною безпекою з позицій сталого розвитку», присвячену математичному моделюванню хімічних процесів у навколишньому середовищі. Захист дисертації проходив на базі Інституту геохімії навколишнього середовища НАН України (м. Київ).

У 2015 р. Т. В. Козуля стала переможцем 17-го обласного конкурсу «Вища школа Харківщини — кращі імена» у номінації «Викладач професійно-орієнтованих дисциплін».

Сфера наукових інтересів Т. В. Козулі — прийняття рішень в системі екологічного моніторингу, моделювання.

Козуля Т. В. викладає студентам дисципліни «Екологія», «Проектування комп’ютерних систем управління».

Професор Т. В. Козуля автор 169 публікацій, з них: 3 монографії (1 у співавторстві, 1 в закордонному виданні), 4 навчальних посібника, 2 навчальних посібника з грифом МОН України, 1 підручник з грифом СумДУ.

Т. В. Козуля в Google Академії