Оформлення конструкторської документації

Ванін, В. В. Оформлення конструкторської документації : навч. посібник / В. В. Ванін, A. B. Бліок, Г. О. Гнітецька ; "Київський політехн. ін-т", нац. техн. ун-т України. — 4-те вид., випр. й доп. — К. : Каравела, 2012. — 200 с.