Невизначеність вимірювання

Кондрашов, С. І. Невизначеність вимірювання : навч.посібник / С. І. Кондрашов, В. М. Чинков, О. Л. Харченко. — Харків : НТУ "ХПІ", 2010. — 80 с.