Автокомпенсація ємнісних струмів витоку на землю в мережі з перетворювачем частоти конвертуванням негативного опору

Дубінін, С. В. Автокомпенсація ємнісних струмів витоку на землю в мережі з перетворювачем частоти конвертуванням негативного опору : монографія / С. В. Дубінін, K. M. Маренич. — Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2013. — 104 с.