Фазові оптимізаційні задачі. Застосування в теорії хвильових полів

Фазові оптимізаційні задачі. Застосування в теорії хвильових полів : монографія / Нац. акад. наук України, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. — К. : Наук. думка, 2012. — 317 с.