Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. № 880

Національний університет “Львівська політехніка”. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / НУ “ЛП”. № 880 : Автоматика, вимірювання та керування / відп. ред. А. Й. Наконечний. —​  Львів : Львівська політехніка, 2017. — 115 с.