Техніка матеріальних потоків логістичних систем

Техніка матеріальних потоків логістичних систем : навч. посібник / О. В. Григоров [та ін.] ; заг. ред. О. В. Григоров ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​  Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 496 с.