Технологія складання, регулювання та випробування приладів

Румбешта, В. О. Технологія складання, регулювання та випробування приладів ​: підручник ​/ В. О. Румбешта ​; НТУУ «КПІ». — Київ : НТУУ «КПІ», 2014. — 364 с.