Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем

Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : зб. наук. пр. — Вип. 14 / ЖВІ ; дар. О. В. Левченко ​; гол. ред. С. В. Ковбасюк. — Житомир : ЖВІ , 2017. — 184 с.