Охорона праці в електроенергетиці

Охорона праці в електроенергетиці : навч. посібник / В. О. Бондаренко [та ін.] ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун‑т.  Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2014. — 240 с.