Надійність, технічне діагностування та експлуатація гідро- і пневмоприводів

Надійність, технічне діагностування та експлуатація гідро- і пневмоприводів : навч. посібник / П. М. Андренко [та ін.] ; ред. П. М. Андренко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, ХНУБА. —​  Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 520 с.