Напівпровідникові прилади

Васильєва, Л. Д. Напівпровідникові прилади : підручник / Л. Д. Васильєва, Б. І. Медведенко, Ю. І. Якименко.  Київ : Кондор : Політехніка, 2018. — 388 с.