Методи сучасної теорії управління

Методи сучасної теорії управління : підручник / А. П. Ладанюк [та ін.] ; НУХТ.  Київ : Ліра-К, 2018. — 368 с.