Локальне охолодження теплонапружених деталей ДВЗ

Триньов, О. В. Локальне охолодження теплонапружених деталей ДВЗ : навч. посібник / О. В. Триньов ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ​ун-т. — Київ : Кондор, 2018. — 212 с.