Електропостачання промислових підприємств

Мілих, В. І. Електропостачання промислових підприємств : підручник / В. І. Мілих, Т. П. Павленко ; НТУ “ХПІ”. — Київ : Каравела, 2018. — 272 с.