Будівельна техніка

Будівельна техніка : підручник / О. Г. Онищенко [та ін.] ; ред.: В. О. Онищенко, С. Л. Литвиненко ; ПолтНТУ. —​  2-ге вид., перероб. і доп. —​ Київ : Кондор, 2017. — 424 с.