Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні

Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : укр. міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 51 / НУ “ЛП” ; відп. ред. З. А. Стоцько. —​  Львів : Львівська політехніка, 2017. — 120 с.