Техника

Информация в разделе отображается по мере поступления книг в фонд библиотеки. Для просмотра содержания и аннотации книги нажмите на изображение. Полная информация и количество экземпляров представлены в Электронном каталоге

Математичні моделі та особливості чисельних розрахунків динаміки електроприводів з асинхронними двигунами

Математичні моделі та особливості чисельних розрахунків динаміки електроприводів з асинхронними двигунами / О. П. Чорний [та ін.]. — Кременчук : Щербатих О. В., 2016. — 300 с.


Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” / Київський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т України. Вип. 50(2) : Приладобудування / гол. ред. Г. С. Тимчик. — Київ : НТУУ “КПІ”, 2015. — 224 с.


Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” / Київський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т України. Вип. 49(1) : Приладобудування / гол. ред. Г. С. Тимчик. — Київ : НТУУ “КПІ”, 2015. — 220 с.


Електроніка і мікросхемотехніка

Електроніка і мікросхемотехніка : навч. посібник : у 4 т. Т. 4 : Силова електроніка, Кн. 2 / В. І. Сенько [та ін.] ; ред. В. І. Сенько. — Київ : Каравела, 2013. —  316 с.


Електроніка і мікросхемотехніка

Електроніка і мікросхемотехніка : навч. посібник : у 4 т. Т. 4 : Силова електроніка, Кн. 1 / В. І. Сенько [та ін.] ; ред. В. І. Сенько. — Київ : Каравела, 2013. —  640 с.


Выдающиеся металлурги и литейщики Харьковщины

Журило, А. Г. Выдающиеся металлурги и литейщики Харьковщины : монография / А. Г. Журило, Д. Ю. Журило ; дар. Е. И. Сокол ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : Підручник НТУ “ХПІ”, 2013. —  260 с.


Електроніка і мікросхемотехніка

Електроніка і мікросхемотехніка : підручник : у 4 т. Т. 3 : Цифрові пристрої / В. І. Сенько [та ін.] ; ред. В. І. Сенько. — Київ : Каравела, 2012. —  400 с.


Вісник Національного технічного університету «ХПІ»

Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. Вісник Національного технічного університету “ХПІ”  : зб. наук. пр. / Харківський політехнічний ін–т, нац. техн. ун-т. Вип. 3(1112) : Гідравлічні машини та гідроагрегати / відп. ред. М. В. Черкашенко. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 162 с.


Хроника дат и событий.1959-2012 г.г.

Хроника дат и событий. 1959-2012 г.г.  / Научно-производственное предприятие Хартрон-Аркос ; сост. В. И. Котович. — 3-е изд., доп. — Харьков : Хартрон-Аркос, 2012. — 259 с.


Kraftfahrzeugkunde

Jachmann, H. Kraftfahrzeugkunde : Mit 94 Bildern / H. Jachmann, O. Schmidt. Bd. 2. — 5. Aufl., überarbeitete und verbesserte. — Leipzig : Fachbuchverlag, 1955. — 115 S.


Динамика полета и управление: 50 лет в ХПИ

Динамика полета и управление: 50 лет в ХПИ : монография / Д. В. Бреславский [и др.] ; общ. ред. Д. В. Бреславский ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2014. — 488 с.


Конструювання електроакустичних приладів і систем для мультимедійних акустичних технологій

Конструювання електроакустичних приладів і систем для мультимедійних акустичних технологій : навч. посібник : присвячується 50–річчю з дня заснування ф-ту електроніки НТУУ “КПІ” / В. С. Дідковський [та ін.] ; заг. ред. В. С. Дідковський. Т. 14. — Київ : НТУУ “КПІ”, 2013. — 390 с.


Страницы