Техника

Информация в разделе отображается по мере поступления книг в фонд библиотеки. Для просмотра содержания и аннотации книги нажмите на изображение. Полная информация и количество экземпляров представлены в Электронном каталоге

Автомобильный транспорт

Автомобильный транспорт = Automobile transport : сб. науч. тр. Вып. 40 / ХНАДУ ; гл. ред. А. Н. Туренко. — Харьков : ХНАДУ, 2017. — 174 с.


Литво. Металургія. 2017

Литво. Металургія. 2017 : матеріали XIII, VI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 23-25 трав. 2017 р. : прогр. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, ФТІМС, ОНПУ, БНТУ, Магдебурзький університет ; дар. О. І. Пономаренко ; заг. ред. О. І. Пономаренко. — Запоріжжя : Тандем, 2017. — 434 с.


Історична спорідненість розвитку прикладних технічних наук

Історична спорідненість розвитку прикладних технічних наук : монографія / Е. К. Посвятенко [та ін.] ; дар. О. Є. Тверитникова ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн.
ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ” : ФОП Панов А. М., 2017. — 224 с.


Вертикально-інтегровані структури управління ефективністю функціонування систем комунальної теплоенергетики

Ковалко, О. М. Вертикально-інтегровані структури управління ефективністю функціонування систем комунальної теплоенергетики : монографія / О. М. Ковалко, О. В. Новосельцев, Т. О. Євтухова ; дар. О. В. Новосельцев ; ІТТФ НАНУ. — Київ : ІТТФ НАНУ, 2017. — 258 с.


Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О. О. Морозова

Розсказов, І. І. Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О. О. Морозова. 1927-2017 / І. І. Розсказов, Є. І. Решетіло, А. С. Богач ; дар. Ю. І. Зайцев ; заг. ред. С. Д. Крюков ; пер. англ.: В. І. Ковалів, К. К. Кіпріч. — Львів : Компанія “Імперіал Груп”, 2017. — 268 с.


Будова та розрахунки тягових приводів транспортних засобів

Маслієв, В. Г. Будова та розрахунки тягових приводів транспортних засобів : навч. посібник / В. Г. Маслієв, А. О. Маслієв ; дар. А. О. Маслієв ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — 2-ге вид., випр. та доп. — Харків : В справі, 2017. — 164 с.


Мікропроцесорні системи адаптивного управління дизелем та електричною передачею тепловозів

Шапран, Є. М. Мікропроцесорні системи адаптивного управління дизелем та електричною передачею тепловозів : 90-річчю Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля присвячується : монографія / Є. М. Шапран ; дар. Є. М. Шапран ; Східноукраїнський нац. ун-т. — Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2010. — 576 с.


Інженерна графіка. Нанесення розмірів на креслениках деталей

Адашевська, І. Ю. Інженерна графіка. Нанесення розмірів на креслениках деталей : навч. посібник / І. Ю. Адашевська, О. О. Краєвська, М. В. Матюшенко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн.
ун-т. — Харків : НТМТ, 2010. — 107 с.


Ліфти

Ліфти : навч. посібник / О. В. Григоров [та ін.] ; дар. О. В. Григоров. — Харків : ХНАДУ, 2016. — 172 с.


Технічне діагностування гідравлічних приводів

Андренко, П. М. Технічне діагностування гідравлічних приводів : навч. посібник / П. М. Андренко, А. Ю. Лебедєв, М. С. Свинаренко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, Харківський нац. ун-т буд-ва та архіт. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 172 с.


Раціональні приводи підйомно-транспортних, дорожніх машин та логістичних комплексів

Раціональні приводи підйомно-транспортних, дорожніх машин та логістичних комплексів : монографія / О. В. Григоров [та ін.] ; дар. О. В. Григоров ; ред. О. В. Григоров ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : ХНАДУ, 2016. — 352 с.


Расчеты вентиляторных градирен

Расчеты вентиляторных градирен : методические указания для курсового и дипломного проектир. для студ. спец. 144 “Теплоэнергетика” всех форм обучения / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; дар. О. В. Круглякова ; сост.: А. Р. Пересёлков, О. В. Круглякова. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2016. — 56 с.


Технология машиностроения. Практикум

Технология машиностроения. Практикум : учеб. пособие / Ю. В. Тимофеев [и др.] ; Севастопольский нац. техн.
ун-т, Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Севастополь : СевНТУ, 2013. — 246 с.


Резание и инструмент в технологических системах

Резание и инструмент в технологических системах = Cutting & Tool in technological system : междунар. науч.-техн. сб. Вып. 86 / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; отв. ред. А. И. Грабченко. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2016. — 204 с.


Optimization of the Axiai Turbines Flow Paths

Boiko, A. Optimization of the Axiai Turbines Flow Paths / A. Boiko, Y. Govorushchenko, A. Usaty ; дар. А. В. Бойко. — New York : Science Publishing Group, 2016. — 272 p.


Страницы