Техника

Информация в разделе отображается по мере поступления книг в фонд библиотеки. Для просмотра содержания и аннотации книги нажмите на изображение. Полная информация и количество экземпляров представлены в Электронном каталоге

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 885

Національний університет “Львівська політехніка”. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / НУ “ЛП”. № 885 : Радіоелектроніка та телекомунікації / відп. ред. Б. А. Мандзій. —​  Львів: Львівська політехніка, 2017. — 171 с.


Методы определения координат источников радиоизлучения в многопозиционных комплексах пассивной локации

Ткаченко, В. Н. Методы определения координат источников радиоизлучения в многопозиционных комплексах пассивной локации / В. Н. Ткаченко, Р. Л. Пантеев, Е. К. Поздняков ; ИПММ НАНУ. —​  Киев : Наук. думка, 2018. — 240 с.


Будівельне матеріалознавство

Дворкін, Л. Й. Будівельне матеріалознавство = Construction materials : навчально-довідковий посібник українською та англійською мовами / Л. Й. Дворкін. —​  Київ : Кондор, 2017. — 642 с.


Конспект лекцій з дисципліни «Електричні системи та мережі»

Конспект лекцій з дисципліни «Електричні системи та мережі» : для студ., які навч. за напрямом «Електротехніка та електротехнології», спец. —  «Електротехнічні системи електроспоживання» / СНУ ; дар. Є. М. Шапран ; викл. Є. М. Шапран. —​  Луганськ : СНУ, 2014. — 162 с.


Гідроізоляційні системи. Споживні властивості, методи випробувань та приклади улаштування

Захарченко, П. В. Гідроізоляційні системи. Споживні властивості, методи випробувань та приклади улаштування : навч. посібник / П. В. Захарченко, В. Г. Соха, Н. М. Півень​ ; КНУБА. —​  Київ : СПД Павленко, 2017. — 180 с.


Довідник по ринку матеріалів для внутрішнього облаштування та оздоблення приміщень

Довідник по ринку матеріалів для внутрішнього облаштування та оздоблення приміщень : за даними 2015 року : щорічне видання. Вип. VIII / П. В. Захарченко [та ін.] ; дар. Є. М. Шапран​ ; заг. ред. П. В. Захарченко.—​  Київ : КНУБА, 2016. — 252 с.


Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації. Збірник наукових праць

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації. Збірник наукових праць / Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації. Вип. № 1 / гол. ред. В. А. Романюк. —​  Київ : ВІТІ , 2018. — 151 с.


Основи творення машин

Основи творення машин : підручник / М. Я. Бучинський [та ін.] ; дар. В. С. Білецький ; ред. О. В. Горик. —​  Харків : НТМТ, 2017. — 448 с.


Термоэкономическая диагностика и оптимизация парокомпрессорных термотрансформаторов

Термоэкономическая диагностика и оптимизация парокомпрессорных термотрансформаторов / Ю. М. Мацевитый [и др.] ; дар. М. А. Кузнецов ; общ. ред. Ю. М. Мацевитый ; ИПМаш НАНУ. —​  Харьков : Технологический центр, 2016. — 160 с.


Применение пакета прикладных программ ANSYS в расчетах элементов гидравлических машин

Солодов, В. Г. Применение пакета прикладных программ ANSYS в расчетах элементов гидравлических машин : учеб. пособие / В. Г. Солодов ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. —​  Харьков : ФЛП Панов А. Н., 2018. — 196 с.


Основи енергоефективності електричних систем з тяговими навантаженнями

Доманський, І. В. Основи енергоефективності електричних систем з тяговими навантаженнями : монографія / І. В. Доманський ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​  Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 224 с.


Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. № 880

Національний університет “Львівська політехніка”. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / НУ “ЛП”. № 880 : Автоматика, вимірювання та керування / відп. ред. А. Й. Наконечний. —​  Львів : Львівська політехніка, 2017. — 115 с.


Освоєння, інтенсифікація та ремонт свердловин

Освоєння, інтенсифікація та ремонт свердловин : навч. посібник / П. О. Катеринчук [та ін.] ; дар.: П. О. Катеринчук, С. В. Цибулько, О. Л. Шудрик ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун‑т. —​  Харків : Пром-Арт, 2018. — 608 с.


Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. Вып. 77

Харьковский нац. автомобильно-дорожный ун-т. Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета = Bulletin of Kharkiv National Automobile and Highway University : сб. науч. тр. / Харьковский нац. автомобильно-дорожный ун-т. Вып. 77 / гл. ред. В. А. Богомолов. —​  Харьков : ХНАДУ, 2017. — 180 с.


Надійність, технічне діагностування та експлуатація гідро- і пневмоприводів

Надійність, технічне діагностування та експлуатація гідро- і пневмоприводів : навч. посібник / П. М. Андренко [та ін.] ; ред. П. М. Андренко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, ХНУБА. —​  Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 520 с.


Страницы